Kuntapolitiikan viikko 5/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee Mukana-ohjelmaa, henkilöstön tasa-arvosuunnitelmaa ja valtuutettujen aloitteita. Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Helsingin tontinluovutusta koskevia linjauksia. Suomenkieliselle jaostolle esitetään, että Immolantielle (Tapaninvainio) rakennettavaan uudisrakennukseen voi tulla päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn lisäksi myös 1. ja 2. luokkien tilat.

 

Maanantai 28.1.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 29.1.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Keskiviikko 30.1.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 31.1.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Perjantai 1.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Mukana-ohjelma, joka on kaupunkistrategiaankin sisältynyt kaikkia toimialoja koskettava nuorten syrjäytymisen vastainen ohjelma.

Meilahdessa muutetaan asemakaavaa Topeliuksenkadun ja Töölöntullinkadun rajaamalla alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa 1960-luvun toimistorakennuksen rakennussuojelun ja osittaisen muutoksen asuinkäyttöön sekä uusien asuinkerrostalojen rakentamisen 1960-luvun koulurakennuksen tilalle. Asukasmäärän lisäys on noin 400. Kaavaratkaisun toteuttaminen vähentää korttelin toimitilan määrää ja muuttaa korttelia asumispainotteiseksi. Korttelin tärkeimmät toiminnot, kuten uimahalli ja urheilutilat sekä päiväkoti säilyvät.

Kaupunginhallitus jatkaa viime kerralla pöydälle jääneiden aloitteiden käsittelyä, ja listalla on muutama uusikin. Aiheet vaihtelevat koulujen kahdeksan aamuista ja liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamisesta lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämiseen ja koulujen pihojen kehittämiseen, ja koko elämän kirjo on katettuna.

Kaupunginhallitus varaa Länsisatamaan rakennettavasta Jätkäsaaren liikuntapuistosta maa-alueen Pallo-Pojat Juniorit ry:lle ylipainerakenteisen jalkapallohallin suunnittelua varten. Uuden tekonurmen ja jalkapallohallin kustannusarvio on 2 500 000 euroa. Rakentaminen on suunniteltu rahoitettavan seuran omilla varoilla, rahoituslaitoslainalla ja lainalla kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta.

Kaupunginvaltuuston kokous alkaa kyselytunnilla. Valtuutetut voivat keskiviikkoiltaan mennessä jättää ajankohtaisista aiheista kysymyksiä, joista yksi tai kaksi otetaan käsiteltäväksi.

Kansalaistori-Kaisaniemi -alikulkuyhteyden käsittely on edennyt valtuustoon saakka. Vaikka se meni kaupunginhallituksessa äänestyksittä läpi, keskustelua on varmasti luvassa.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään toimialan ympäristöohjelmaa. Teemoina ovat ympäristöjohtaminen, ympäristötietoisuus, moderni ilmastovastuu, kiertotalous, kestävät hankinnat, luonnon monimuotoisuus, terveellinen kaupunkiympäristö ja ympäristöasioiden hallinnan työkalut, joista jokaiseen liittyy muutama kärkitoimenpidettä.

Laajasalossa muutetaan Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusiltoja pitkin tulevan pikaraitiotien rakentamisen edelleen Yliskylään sekä pikaraitiotien varren täydennysrakentamisen. Kaavaratkaisulla luodaan tiivistä, elävää ja katupuin istutettua katuympäristöä Koirasaaren- ja Ilomäentien alueille. Asukasmäärän lisäys on noin 1 400 henkilöä.

Lautakunta käsittelee myös Helsingin tontinluovutusta koskevia linjauksia. Kaupunkistrategian mukaan valtuustokauden alkupuolella tehdään maapoliittinen tarkastelu siten, että maanmyynnin lähtökohtana ovat elinkeinopoliittiset ja muut kaupungin strategiset tavoitteet. Linjausten keskeisenä tavoitteena onkin parantaa tontinluovutustoiminnan avoimuutta sekä luoda pohja pitkäjänteiselle ja ennustettavalle tontinluovutustoiminnalle. Helsinki on Suomen merkittävimpiä maanomistajia. Kaupungin laaja maanomistus antaa kaupungille poikkeuksellisen laajat mahdollisuudet kaupunkistrategian ja muiden keskeisten tavoitteiden toteuttamiseen tontinluovutuksen keinoin.

Lautakunta hyväksyy myös asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskevan alueellisen poikkeamisen. Ullakkorakentamisen alueellinen poikkeaminen on Helsingissä ollut voimassa vuodesta 1987, ja se on koskenut asuinkerrostaloalueita sekä niitä ydinkeskustan rakennuksia, jotka on alun perin rakennettu asuinkerrostaloiksi ja joissa on nykyisin sekä asuin- että liiketiloja. Poikkeamispäätöksen nojalla on mahdollista rakentaa asuntoja asuinkerrostalojen ullakoille, vaikka asemakaavan osoittamaa rakennusoikeutta ei ole jäljellä ja ullakkorakentaminen mahdollisesti muutoinkin poikkeaa asemakaavasta tai rakennuskiellosta.

Sosiaalilautakunta käsittelee kaupungin kiinteistöstrategiaa, joka jäi viime viikolla pöydälle kasvatus- ja koulutuslautakunnassa. Myös sosiaalilautakunnan lausuntoehdotuksessa todetaan, että sisäilma-ohjelma on keskeneräinen, siitä puuttuvat selkeät toimenpide-ehdotukset eikä se huomioi sosiaali- ja terveystoimen tiloja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto saa selvityksen Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9:n toimipaikasta. Aikaisemmasta esityksestä poiketen on Pukinmäen alueen väestöennusteiden sekä tilojen ja palveluverkon kokonaistarkastelun tuloksena päädytty siihen, että Immolantielle (Tapaninvainio) rakennettavaan uudisrakennukseen voi tulla päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn lisäksi myös 1. ja 2. luokkien tilat. Tämä mahdollistettiin jo aikaisemmin lautakunnan päätöksellä.

Kaksikielistä varhaiskasvatustarjontaa lisätään 1.8. alkaen. Ruotsin kielen kielikylpytoiminta alkaa päiväkoti Veräjämäessä.

Moni on ollut huolissaan päiväkoti Histamiinin tulevaisuudesta. Se muuttuu ostopalvelusta yksityiseksi palveluksi elokuussa, ja suomenkieliselle jaostolle esitetään, että se voisi järjestää aiempaan tapaan myös esiopetusta.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

Ota kantaa