Kirjalahja kaikille Suomessa syntyville lapsille – Ainutlaatuinen suurpanostus toteutetaan julkisin ja yksityisin varoin

Blogi

Kaikille vuosina 2019-2021 syntyville vauvoille jaetaan kirjalahja osana neuvolatarkastusta. Suomen Kulttuurirahaston 1,2 miljoonan euron panostus Lukulahja lapselle -ohjelmaan mahdollistaa kaksi lastenkirjaa, jotka kustannetaan erityisesti tätä tarkoitusta varten. Lisäksi eduskunta on päättänyt lisätä Lukukeskuksen määrärahaa 250 000 euroa vuosina 2018 ja 1019. Lisäys mahdollistaa valistusmateriaalien tuottamisen kirjalahjan yhteydessä. Yhteishankkeella pyritään varmistamaan tasavertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen ja lapsen kielellisen kehityksen tukemiseen kaikille lapsille Suomessa. Suomen- ja ruotsinkielisten kirjojen lisäksi osa tarinoista käännetään Suomessa eniten puhutuille muille kielille.

– Olen erittäin iloinen tästä Kulttuurirahaston ja eduskunnan yhteisestä panostuksesta lapsiperheille ja uskon sen vaikuttavan myönteisesti suomalaislasten lukutottumuksiin, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko toteaa.

Ääneen lukeminen on tasa-arvoa

Tutkimusten mukaan lapsen tulevaisuuden mahdollisuuksiin vaikuttaa enemmän se, kuinka paljon kotona luetaan kuin perheen muut lähtökohdat tai taloudellinen tilanne. Jo vauva-aikana aloitetut lukuhetket tukevat lapsen kielellistä kehitystä ja perheen välistä vuorovaikutusta. Lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen. Näin ollen varhaisilla lukukokemuksilla on ratkaiseva merkitys osaamiserojen kaventamiseen ja tasa-arvon lisäämiseen yhteiskunnassa.

Suomalaisten vanhempien asenne lukemista kohtaan on muuttunut kielteisemmäksi, jopa 16% suomalaisvanhemmista kertoo pitävänsä lukemisesta vain vähän. Jotta lukeminen säilyisi jokaisen perheen arjessa, tietoa lukemisen ja kielellisen vuorovaikutuksen merkityksestä tulee lisätä erityisesti sellaisten vanhempien joukossa, jotka eivät ole kiinnostuneita lukemisesta. Lisäksi perheille on tarjottava tasavertaiset mahdollisuudet lukuharrastuksen aloittamiseen. Neuvola on paras paikka tavoittaa kaikki vanhemmat.

– Iloitsen lisäpanostuksesta varhaislukemisen tukemiseksi. Lapselle lukeminen on merkityksellistä lapsen koko kehitykselle. Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevinta ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan, Sari Sarkomaa toteaa. Kansanedustaja Sari Sarkomaa on edistänyt hankkeen tukemista eduskunnassa sen pilottivaiheesta alkaen.

Neuvola tavoittaa perheet

– Mitä aiemmin lapset saadaan kirjojen äärelle, sitä todennäköisemmin he innostuvat lukemisesta myös myöhemmin. Kulttuurirahasto toimii koko Suomessa, ja on hienoa, että Lukukeskuksen ja neuvoloiden kautta voimme tavoittaa kaikki uudet vauvaperheet, kannustaa Suomen Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Jari Sokka.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Emmi Jäkkö
puh. 050 563 8998
emmi.jakko@lukukeskus.fi

Lisätietoja Lue lapselle -hankkeesta www.luelapselle.fi
Lue lapselle -lukumitta ja ammattilaisen oppaat www.luelapselle.fi/ammattilaiselle

Ota kantaa