Sähköautot tarvitsevat ekologisempia akkuja

Blogi

Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma – Agenda2030 – asettaa yhteiset tavoitteet kestävän kehityksen toteuttamiseksi kaikille YK:n jäsenmaille. Hallituksen kansallinen Agenda2030-toimeenpano rakentuu kahden painopistealueen ympärille, joista toinen on hiilineutraali Suomi.

Sähkökäyttöisten henkilöautojen sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden hankinta- ja konversiotukeen ollaan nyt kohdentamassa 6 miljoonaa euroa vuodelle 2019. Tuen tavoitteena on edistää autokannan uudistumista siten, että yhä useampi henkilöauto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla (sähkö, bio- ja maakaasu, korkeaseosetanoli). Lisäksi akun hinnan on kuitenkin arvioitu putoavan lähes 80 prosenttia vuosien 2016 ja 2030 välillä.

Tarkoituksena on vähentää liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä, mutta vaihtoehtojen tulee olla ekologisesti kestävällä pohjalla. Suomalaisten autojen keski-ikä on korkea, 11,8 vuotta. Sähköauton akun valmistus vastaa itsessään jopa 9 vuoden ajoja. Kun sähköautojen toimintamatkat kasvavat, niin samalla lisääntyvät päästöt akkujen valmistuksessa. On siis hyvä tarkastella ekologisuusväitteiden kokonaisuutta.

Litiumioniakun varassa liikkuva sähköauto on ajossa päästötön, mutta akun valmistaminen ei ole vielä ongelmatonta. Se tuottaa massiivisesti hiilidioksidipäästöjä sekä raaka-aineiden tuotannossa, että akun valmistuksen yhteydessä.

Akkuihin tarvittava malmin louhinta, jalostus ja kuljetus on itsessään vielä päästöpommi. Jatkojalostuksen kemialliset prosessit puolestaan vaativat valtavasti energiaa korkeiden lämpötilojen ja tuotteen kuivatuksen vuoksi. Erityisen ristiriitaista sähköautojen ekologisuudessa on tieto siitä, että akkutehtaat toimivat pääasiassa hiilivoimalla. Emme voi ulkoistaa ongelmiamme muihin maihin.

Toistaiseksi sähköautoa ekologisempaa olisi päivittää vanhasta bensiiniautosta bioetanoliauto. Vaikka biopolttoaine ja sekoitteet ovat hyvä väliratkaisu, niitäkään ei voi lisätä määräänsä enempää. Tarvitsemme lisää tutkimusta ja korkeaa osaamista, jotta siirtyminen sähkökäyttöön olisi mahdollisimman puhdasta. Onneksi akkuteknologia kehittyy kovaa vauhtia. Näin sähköauto olisi todellakin se ekologisin vaihtoehto ja vastaus Agenda2030-toimintaohjelmaan.

Ota kantaa