Kokoomuksen Sarkomaa: Asiakasmaksulain uudistuksessa lasten terveydenhuolto tulee maksuttomaksi  

Blogi

Tiedote 9.1.

Julkaisuvapaa heti

Eduskunta käsittelee tänään keskiviikkona sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain uudistusta. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa iloitsee siitä, että esityksen mukaan alaikäisten terveyspalvelut olisivat jatkossa kokonaan maksuttomia. Muutoksen myötä maksuttomuus laajenisi koskemaan myös terveydenhuollon laitoshoitoa ja erikoissairaanhoitoa. Alaikäisiltä voidaan tällä hetkellä periä maksua esimerkiksi laitoshoidosta, päivä- ja yöhoidosta, kuntoutushoidosta, päiväkirurgisesta toimenpiteestä, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, sairaankuljetuksesta ja sairaalan poliklinikkakäynnistä.

”Hyvä terveys on mitä tärkein lähtökohta jokaisen lapsen ja nuoren elämälle, ja terveyspalveluiden saatavuus ei saa olla riippuvainen perheen toimeentulosta. Nyt tehtävä uudistus on tärkeä tapa lisätä lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia terveyteen ja hyvinvointiin”, Sarkomaa muistuttaa.

Esityksessä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen maksukaton taso säilyisi ennallaan 683 eurossa, mutta sen soveltamisalaa laajennettaisiin. Maksukattoa kerryttäisivät jatkossa myös esimerkiksi suun terveydenhuolto, sekä toimeentulotuella maksetut maksut.

”Suun terveydenhuollon lisääminen maksukattoa kerryttäväksi palveluksi on merkittävä parannus ja kansanterveysteko. Heikko suunterveys on iso terveyserojen kasvattaja. Suun terveydellä on tärkeitä kokonaisterveydellisiä vaikutuksia ja hampaiden terveys vaikuttaa myös muiden ihmisten kohtaamisessa. Maksukaton laajennus tukee nuorten mahdollisuutta huolehtia suunterveydestä aikuisiän saavuttamisen jälkeen. Perhetausta ei saa näkyä hampaiden kunnossa”, Sarkomaa huomauttaa.

Esitys laajentaa velvollisuutta jättää asiakasmaksut perimättä tai alentaa maksuja, jos maksut vaarantavat asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon.

”Tämä on yksi tärkeä askel lapsiperheköyhyyden kitkemisessä. Sairastuminen on liian monelle kohtuuton taloudellinen riski. Suomessa terveydenhuollon asiakasmaksut ovat Pohjoismaiden korkeimmat ja niitä ei ole varaa korottaa”, Sarkomaa summaa.

Jatkossa maksukaton täyttymisen seuraaminen olisi palveluja käyttävän ihmisen sijaan maakunnan vastuulla.

”Tämä on iso helpotus varsinkin paljon palveluja käyttävän arkeen. Asiakkaat saisivat myös neuvontaa maksuasioissa, sillä julkisen toimijan velvollisuutena on kertoa mahdollisuudesta hakea asiakasmaksuun huojennusta”, Sarkomaa muistuttaa.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3033

Ota kantaa