Enkeli taivaan soikoon!

Blogi

Joka vuosi ennen joulu- ja kevätjuhlia nousee keskustelu siitä, saako kouluissa ja päiväkodeissa vaalia juhlaperinteitä. Kyllä saa!

Kirjoittaessani otsikolla suvivirsi soikoon en tiennyt, miten tärkeän asian selkeyttämiseen kirjoitukseni johti! Kirjoitin muutama vuosi blogissani, että päiväkotien ja koulujen kevätjuhlassa on sopiva laulaa suvivirsi. Kirjoitukseni suututti Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistyksen Prometheuksen puheenjohtajan, joka lähetti asiasta kirjeen oikeusasiamiehelle. Asiasta antamassa lausunnossaan apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen linjasi Suvivirren olevan uskonnollinen. Useat tulkitsivat, että Puumalaisen linjauksen tarkoittavan Suvivirren laulamisen kieltoa. Tilanne oli muodostumassa kestämättömäksi päiväkotien ja koulujen kannalta, joissa silloin valmistauduttiin kevätjuhliin. Tilanne vaati selkiyttämistä ja minun laillani moni toivoi perustuslakivaliokunnalta asiaan kantaa. Asian merkittävyyden kannalta oli välttämätöntä, että asiaan saatiin täysi selkeys ennen kuin mikään taho edes harkitsi ohjeiden tai käytäntöjen muuttamista.

Syntyi kansanliike suvivirren puolesta ja lopputulema oli se, että perustuslakivaliokunta antoi suvivirrelle, ja muillekin uskonnollisia viittauksia sisältäville lauluille hyväksyntänsä koulujen ja päiväkotien juhlissa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta tähdensikin, että kevät- ja joulujuhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Virren johdosta ei juhlaa voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena.

Tietenkin koulut ja päiväkodit itse päättävät juhlista, mutta ei ole mitään syytä siihen, että perinteitä pitäisi muuttaa. Päinvastoin globaalissa ja aina monikulttuurisemmassa maailmassa omien juurien ja perinteiden vaaliminen on vahvuus. Oman kulttuurin ja uskonnon tunteminen sekä ymmärtäminen auttaa muiden kulttuurien ja uskontojen ymmärtämisessä. Kun kunnioitamme ja vaalimme omaa kulttuuriamme, voimme odottaa sille myös muiden kunnioitusta.

Opetushallituksen sivuilla on ohjeet perusopetuksen uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä ja ne on päivitetty viimeksi tämän vuoden alussa. Ohjeistus on selkeä: Juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnonharjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena. Olen todella tyytyväinen, että kirjoitin kirjoitukseni Suvivirsi soikoon!

Iloa joulun odotukseen toivottaen

Sari Sarkomaa

helsinkiläinen kansanedustaja

 

Ota kantaa