Helsingin kuntapolitiikan viikko 48/2018

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee tällä viikolla Helsingin liikkumisohjelmaa ja antaa lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -luonnoksesta. Kaupunginvaltuusto vahvistaa 2019 talousarvion, valitsee Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajan ja käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnassa Lauttasaaren silta sekä Patterimäen ja Valli- ja Kuninkaansaarten asemakaavat.

 

Maanantai 26.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 27.11.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

 

Keskiviikko 28.11.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 29.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

                                                                                                    

Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin liikkumisohjelmaa 2018-2021. Kahdeksan tavoitealueen (1) helsinkiläiset ymmärtävät, että arjen liikkuminen on liikuntaa tärkeämpää, 2) liikkuminen on koko kaupungin yhteinen asia, jota edistetään rohkeasti, 3) koko kaupunkiympäristö ja liikunta- ja kulttuuritarjonta kannustavat ja houkuttelevat liikkumaan, 4) pienet lapset omaksuvat liikunnalliset perustaidot ja –tottumukset, 5) riittävä liikunnallisuus on osa lasten ja nuorten arkea ja oppimista, 6) Helsingin kaupungin työntekijät liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän työpäivän aikana, 7) ikääntyneiden ja iäkkäiden arkiaktiivisuus lisääntyy ottamalla huomioon eriytyneet tarpeet ja 8) liikkumista hyödynnetään nykyistä paremmin sairauksien ennaltaehkäisyssä hoidossa ja kuntoutuksessa) alle on määritelty 57 toimenpidettä.

 

Uusimaa-kaava 2050  on aiempia maakuntakaavoja strategisempi. Maakuntakaavan tavoite ”hiilineutraali Uusimaa vuoteen 2035 mennessä” sopii yhteen Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitteen kanssa. Helsingin lausuntoehdotuksessa muistutetaan, että on tärkeää, etteivät maakuntakaavan merkinnät ole ristiriidassa Helsingin yleiskaavan tai Östersundomin yleiskaavan kanssa. Tallinnan tunnelista lausunnossa todetaan, että vaihtoehtoiset linjaukset tulee poistaa kaavakartalta ja merkitä maakuntakaavaehdotukseen vain yksi Helsingin keskustan ja Pasilan kautta kulkeva linjaus.

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuulee HEKAn ja Stadion-säätiön ajankohtaiskatsaukset.

 

Kaupunginvaltuustossa vahvistetaan Helsingin talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021. Keskustelu käytiin jo viime kokouksessa, ja nyt ainoastaan äänestetään ponsista.

 

Valtuusto valitsee myös Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajan ja luovuttaa maa-alueet toteutusta varten. Kilpailun voittajaksi valittaneen YIT Rakennus Oy:n Trigoni.

 

Lisäksi ainakin aloitetaan ison aloitepinon käsittely. Aloitteiden aiheina ovat samapalkkaisuusohjelma, vanhuspalvelut, sisäilma-asiat, toimielinten kokousten avoimuus, asunnottomuus, whistleblower-ohjeistus, Helenin ja Vantaan Energian yhteistyön lisääminen sähkö- ja lämpövoimalahankkeissa, Hekan vuokrantasausjärjestelmä, matalan kynnyksen palvelupiste väkivaltaa kokeneille, Sydänmerkki-ateriat, Malmin lentokenttää koskevan kansanäänestyksen järjestäminen, korttelikohtaiset parkkipaikat kotihoidon työntekijöille, marjapensaat ja hedelmäpuut, ilmastotietous, pistorasiat kaupunkitilaan, retkeilyreittien merkitseminen, kunto- ja harjoitteluportaat, saamelaisten kansallispäivä ja huumeiden tunnistus. Siis aivan kaikkea!

 

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Lauttasaarentien, Lauttasaaren sillan ja Porkkalankadun liikennesuunnitelma, joka on saanut lauttasaarelaiset (aivan syystäkin) takajaloilleen. Koko sillan matkalle on suunniteltu yksisuuntaiset pyörätiet. Jalankulku ja pyöräily erotetaan selkeästä toisistaan, mikä on luonnollisesti hyvä asia. Autoliikenteelle esitetään 1+2 –kaistaista ratkaisua, jossa kaksi kaistaa johtaa lähteen Lauttasaareen ja yksi itään Helsingin keskustaan.

 

Lautakunta vahvistaa myös Teollisuuskadun akselin kaavarungon periaatteet alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.  Kaavarunko luo suuntaviivat alueen tulevalle kehitykselle; se määrittelee merkittävimmät suunnittelun linjaukset, kuten kortteli- ja viherrakenteen sekä liikennejärjestelyt. Tavoitteena on luoda uusien keskusten, Pasilan ja Kalasataman, välille merkittävä työpaikkojen, liike-elämän ja kaupunkikulttuurin keskittymä sekä parantaa keskusten välisiä yhteyksiä kaikilla kulkumuodoilla.

 

Käsittelyssä on myös Patterimäen tarkistettu asemakaava- ja muutosehdotus. Kyseinen alue sijaitsee Pitäjänmäen Takkatien teollisuusalueen ja Pajamäen asuntoalueen välissä. Kaavaratkaisulla luodaan virkistysalueen itäosaan Pitäjänmäentien varteen tiivistä, elävää ja katupuin istutettua kaupunkiympäristöä tulevan Raide-Jokerin pysäkin välittömään läheisyyteen. Asukasmäärän lisäys on noin 900 henkilöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa Staran varikon toimintojen sijoittamisen kallioluolastoon Patterimäen alle, jolloin nykyinen Atomitien varikkoalue vapautuisi käytettäväksi toimitilarakentamiseen.

 

Lautakunta käsittelee myös Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavaehdotuksia. Kaavaratkaisu mahdollistaa saarten kehittämisen luonto- ja kulttuurimatkailuun sekä virkistyskäyttöön. Tavoitteena on kehittää aluetta Helsingin saariston merkittävänä luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luonnonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä eivät vaarannu. Alueelle voi sijoittua ravintola-, tapahtuma- ja majoituspalveluita tuottavia yrityksiä, sekä niihin liittyviä työtiloja.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään toimialan osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jota on työstetty työpajoissa ja haastatteluilla. Osallisuuden viitekehys sisältää tällä toimialalla yhdenvertaisuuden palveluissa, käyttäjien osallisuuden, kaupunkilaisten tiedon ja osaamisen hyödyntämisen, alueellisen vaikuttamisen, kaupunkilaisten aktivismin ja omaehtoisen toiminnan, asioinnin ja asiakaskokemuksen sekä kaupungin toiminnan ja päätöksenteon.

 

Käsittelyssä on myös useita valtuutettujen aloitteita. Mielenkiintoinen on myös esitys arvokisoissa menestyneiden urheilijoiden palkitsemisen kriteerien muuttamisesta. 

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

Ota kantaa