Kelan valtuutetut: Ulkoinen selvitys Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista

Blogi

Kelan valtuutetut ovat päättäneet tilata ulkoisen selvityksen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista.

Kela hankkii asiakkailleen erilaisia avo- ja laitosmuotoisia kuntoutuspalveluja. Terapiapalveluiden hankinnat ovat yksi Kelan kuntoutuksen keskeinen tehtävä, ja niiden merkitys palveluiden käyttäjille on suuri. Kela kilpailutti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut, koska osa nykyisistä sopimuksista päättyy vuoden lopussa.

– Päätöksen jälkeen on noussut esille runsaasti kysymyksiä palveluntuottajien määrästä sekä erityisosaamista edellyttävien palveluiden laadusta ja siitä, toteutuuko laatu varmasti eri asiakasryhmien kohdalla, kertoo Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaa.

Selvityksen tavoitteena on arvioida terapiapalveluhankintojen kokonaisprosessi sekä se, miten siinä on onnistuttu huomioimaan palveluiden käyttäjien tarpeet sekä turvaamaan palveluiden laatu ja saatavuus.

Selvityksen avulla halutaan myös arvioida, voidaanko palvelun laatu turvata entistä tiiviimmällä yhteistyöllä palveluntuottajien kanssa.

– On syytä tarkastella, miten hankinnassa saadaan huomioitua laatu niin, että se palvelee eri asiakasryhmiä, Sarkomaa kuvaa.

Erityistä huomiota kiinnitetään prosessin eri vaiheissa tarvittavaan yhteistyöhön ja kommunikaatioon. Selvitykseltä odotetaan konkreettisia ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi.

Kelan ylin johto on käynnistänyt myös sisäisen selvitystyön, jossa tarkastellaan Kelan hankintoja, kilpailutusten kehittämistarpeita ja lainsäädännön muutostarpeita.

Ulkoisen selvityksen tekijäksi on valittu BDO Audiator Oy. Selvityksen on määrä valmistua 5.3.2019 mennessä.

Lisätiedot:

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja ​
Sari Sarkomaa
puh. 050 511 3033

***

Kelan viestinnän puhelinpalvelu medialle p. 020 634 7745, arkisin klo 9–16
viestinta@kela.fi

Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmän puhelinpäivystys medialle p. 050 5517 960, arkisin klo 9–16

tilastot@kela.fi

Mediainfo on viikoittain ilmestyvä uutiskirje medialle.

Tilaa mediainfo osoitteessa www.kela.fi/uutiskirje

Viestinnän yhteystiedot verkossa

www.kela.fi/viestinta

Ota kantaa