Helsingin kuntapolitiikan viikko 47/2018

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa päätetään uusista päiväkotipaikoista Vallilaan, Kalasatamaan ja Tapulikaupunkiin. Kaupunkiympäristölautakunnassa Lauttasaaren silta ja Lapinlahden sairaala. Ja paljon muutakin päätöksenteossa!

 

Maanantai 19.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

Tiistai 20.11.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tarkastuslautakunta

 

Keskiviikko 21.11.

Liikennelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Perjantai 23.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

                                                                                                    

Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita, jotka jäivät viimeksi pöydälle. Aiheina samapalkkaisuusohjelma, vanhuspalvelujen tilanne, puhdas sisäilma, toimielinten kokousten avoimuus, HEKAn vuokrantasausjärjestelmä, anonyymi työnhaku, kansanäänestys Malmin lentokentästä, korttelikohtaiset parkkipaikat kotihoidon työntekijöille, pistorasiat kaupunkitilaan, retkeilyreittien merkitseminen, koulujen vaikutusvallan lisääminen ja kestävän hyvinvoinnin mittaaminen.

 

Lisäksi saadaan sosiaali- ja terveyslautakunnalta selvitys ruoka-aputoiminnan kehittämisestä.

 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi katsauksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen periaatteista sekä yritysyhteistyöstä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Kaikissa kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa panostetaan yrittäjämäiseen toimintatapaan.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvausta. Kuvaus koostuu viidestä osiosta, joissa on kuvattu mm. keskeisimmät toiminnassa noudatettavat lait ja säädökset sekä tärkeimmät toimialalla käytössä olevat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat valvontatoimenpiteet.

 

Lautakunta hyväksyy myös tarveselvityksen päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn korvaavista tiloista. Hankesuunnitelman mukaan uudisrakennus tulisi korvaamaan päiväkoti Immolan (46 tilapaikkaa), daghemmet Staffanin (75 tilapaikkaa) ja leikkipuisto Tervepääskyn nykyiset rakennukset. Uudishanke mahdollistaa varautumisen varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvuun alueella. Tavoitteena on, että hanke valmistuisi heinäkuun 2019 loppuun mennessä.

 

Käsittelyssä on myös valtuutettujen aloitteita, jotka koskevat esim. erityisopetuspäivien järjestämistä kouluissa, murrosikäisten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta ja koulujen kahdeksan aamuista luopumista.

 

Aika vyyhdiksi muodostunutta koulu- ja päiväkotikuvauksien hankintaa koskevaa päätöstä itseoikaistaan. Normaalisti kuvaukset tehdään syksyn alussa, joten olemme jo kovasti myöhässä aikataulusta!

 

Vallilaan tulee väliaikaisia uusia päiväkotitiloja osoitteeseen Rautalammintie 2. Kyseessä ovat Vallilan terveysaseman käytöstä vapautuneet tilat. Tiloihin tulee 98-paikkainen päiväkoti, jolla on käytössään kaksi piha-aluetta. Tilat on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2020. Myös Kalasataman Sörnäistenniemelle perustetaan uusi väliaikainen päiväkoti osoitteeseen Arielinkatu 6. Siihen tulee noin 120 tilapaikkaa. Sen pitäisi valmistua heinäkuun 2019 loppuun mennessä. Niin ikään Tapulikaupunkiin tulee uusi noin 100-paikkainen paviljonkipäiväkoti ja leikkipuisto Tapulin rakennus osoitteeseen Moisiontie 18. Myös sen pitäisi valmistua heinäkuun 2019 loppuun mennessä.

 

Mustakiven korttelitaloa laajennetaan Vuosaaressa, jotta tiloihin saadaan aine-opetus- ja oppimistilat noin 550 oppilaalle.

 

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on kauppakeskus Itiksen vanhimman rakennusosan tarkistettu asemakaavan muutosehdotus. Asemakaavan muutoksen tavoitteeksi ilmoitetaan kauppakeskus Itiksen vanhimman osan rakennustaiteellisesti arvokkaiden julkisivujen säilyminen. Esteettisistä arvoista voidaan varmasti olla montaa mieltä!

 

Lauttasaarentien, Lauttasaaren sillan ja Porkkalankadun liikennesuunnitelma on saanut lauttasaarelaiset (aivan syystäkin) takajaloilleen. Koko sillan matkalle on suunniteltu yksisuuntaiset pyörätiet. Jalankulku ja pyöräily erotetaan selkeästä toisistaan, mikä on luonnollisesti hyvä asia. Autoliikenteelle esitetään 1+2 –kaistaista ratkaisua, jossa kaksi kaistaa johtaa lähteen Lauttasaareen ja yksi itään Helsingin keskustaan.

 

Lautakunta vahvistaa myös Lapinlahden sairaalan asemakaavamuutoksen periaatteet ja järjestää konseptikilpailun sairaala-alueen rakennusten myymiseksi. Sairaalatoiminta alueella päättyi jo vuonna 2006 eikä kaupunki tarvitse tiloja omaan käyttöönsä. Alueen kehittämiseksi haetaan kilpailumenettelyn kautta omistaja, jolla on kaupungin tavoitteiden mukainen visio alueen ja rakennusten uudesta käytöstä sekä tahto ja taloudelliset edellytykset kunnostaa nykyiset suojellut rakennukset ja huolehtia niiden kunnosta jatkossakin.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa vertaillaan kuuden suurimman kaupungin sote-palvelujen suoritteita ja kustannuksia vuodelta 2017. Myös Kuntaliitto on vertaillut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksia. Helsingin terveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat yhteensä 1,43 miljardia euroa – vertailukuntien (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa) neljänneksi pienimmät eli 2 275 euroa/asukas (edellisenä vuonna 2 269 euroa/asukas). Edullisemmin selvisivät vain Espoo, Vantaa ja Pori.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

 

Ota kantaa