Eduskunnan diabetesryhmä: Yksinkertaisin keinoin parempaa diabeteksen hoitoa ja kustannussäästöjä

Blogi

Eduskunnan diabetesryhmä muistuttaa maailman diabetespäivänä 14.11., että diabeteksen hyvä hoito on yhteiskunnan ja tietysti kaikkien diabetesta sairastavien etu.

Diabeteksen hoitokäytäntöjä ja hoidon järjestämistä voidaan parantaa edullisestikin.

Esimerkiksi diabeetikon jalkojen tutkiminen vastaanotolla kerran vuodessa vie vain hetken, mutta jokainen estetty vakava jalkahaava tuottaa merkittävän kustannussäästön. Kuitenkin tuoreessa verkkokyselyssä kävi ilmi, että jalkojen terveydentila oli vuoden aikana tutkittu vain noin puolelta (52 %) kyselyyn vastanneista 792 henkilöstä jolla on diabetes. https://www.diabetes.fi/yhteiso/ajankohtaista/ammattilaisen_pitaisi_tutkia_jalat_kerran_vuodessa_vain_puolet_tutkitaan.20931.news

Diabeteksen aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnalle voidaan parhaiten hillitä hyvällä ja tehokkaalla diabeteksen hoidolla ja ehkäisyllä. Ajanmukaisen hoidon järjestämiseksi ja hoitotulosten parantamiseksi tyypin 1 diabeteksen hoito sekä vaativa tyypin 2 diabeteksen hoito tulee keskittää moniammatillisiin diabeteksen hoitoon erikoistuneisiin keskuksiin ja verkostoihin.

Terveydenhuollon kilpailutuksessa on tärkeää, että palveluntuottajilla on kannustimia pyrkiä hyvään laatuun. Diabeteksessa hoidon laadulla on suora yhteys diabeteksen aiheuttamiin kustannuksiin, sillä huonosti hoidettu diabetes johtaa kalliisiin ja elämänlaatua heikentäviin lisäsairauksiin.

Diabeteksen hoito pitää järjestää kustannustehokkaasti, tasa-arvoisesti ja vertailukelpoisia laatukriteereitä käyttäen. Hyvän hoidon järjestämiseksi tarvitaan tietoa siitä, millaisia hoitotuloksia eri maakunnissa on saavutettu ja millaisin menetelmin. Järjestelmällinen diabeteksen hoidon laadun seuranta on välttämätöntä.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy on koko yhteiskunnan asia. Elinympäristömme on muuttunut tyypin 2 diabetesta aiheuttavaksi, ja sen muuttamiseen terveyttä edistävämmäksi tarvitaan laajaa yhteistyötä. Terveellisten elintapojen tulisi olla kaikille kansalaisille mahdollisimman helppoja toteuttaa.
https://www.diabetes.fi/yhteiso/vaikuttaminen/vaalit

Hyvin hoidettu diabetes on aina halvin diabetes. Vielä parempaa ja kustannustehokkaampaa on ehkäistä diabetes silloin kun se on vain mahdollista.

Lisätiedot: eduskunnan diabetesryhmän puheenjohtaja Sari Sarkomaa, p. 09 432 3033 tai 050 511 3033, sari.sarkomaa@eduskunta.fi.

Eduskunnassa on toiminut diabetesryhmä jo vuodesta 1997. Diabetesryhmän työskentely tukee diabeetikoiden hyvän hoidon edellytysten turvaamista sekä diabeetikoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Eduskunnan diabetesryhmän jäsenyys kestää vaalikauden ajan. Diabetesryhmään kutsutaan edustus kustakin eduskuntaryhmästä. Ryhmän puheenjohtaja on Sari Sarkomaa, kokoomus. Jäsenet: Katja Hänninen (varapuheenjohtaja), vasemmistoliitto, Outi Alanko-Kahiluoto, vihreät, Anneli Kiljunen, SDP, Sari Tanus, KD, Pekka Puska, keskusta, Mikaela Nylander, RKP, Pentti Oinonen, sininen tulevaisuus sekä Mira Hirvonen, sininen tulevaisuus, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija.

Ota kantaa