Helsingin kuntapolitiikan viikko 46/2018

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee Keski-Pasilan tornialueen arkkitehti- ja toteutuskilpailun voittajan valintaa sekä valtuutettujen aloitteita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy ensi vuoden talousarvion sekä kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee viimeksi pöydälle jääneitä Campus Maria- ja UrBaana-hankkeita. Svenska sektionen torde besluta att årskurs 6 i allmän undervisning i Zacharias Topeliusskolan flyttas till Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten, som redan har årskurserna 6-9, och Zacharias Topeliusskolan blir en enhet för årskurserna 1-5

 

Maanantai 12.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 13.11.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Kaupunkiympäristölautakunta

 

Keskiviikko 14.11.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 15.11.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

                                                                                                    

Kaupunginhallitus käsittelee Keski-Pasilan tornialueen arkkitehti- ja toteutuskilpailun voittajan valintaa ja maa-alueiden luovuttamista toteutusta varten. Kilpailun voittajaksi esitetään valittavaksi YIT:n Trigoni.

 

Kaupunginhallitus hyväksyy myös Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta koskevan hankesuunnitelman. Hienoa, että saadaan hanke eteenpäin.

 

Lisäksi esityslistalla on pino valtuutettujen aloitteita, joiden aiheet vaihtelevat huumeiden tunnistuksesta kaupunkitilaan sijoitettaviin pistorasioihin – ja kaikkea siltä väliltä.

 

Kaupunginhallituksen aamukoulussa käsitellään sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsausta ja saadaan Stadionin perusparannushankkeen tilannekatsaus.

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuulee Palmian ajankohtaiskatsauksen ja saa selvityksen UMO-säätiön toiminnan kehittämisestä.

 

Kaupunginvaltuuston kokous alkaa keskiviikkona jo klo 16. Kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta sekä kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteista. Enemmistö on ensi vuoden talousarvion jo hyväksynyt kaupunginhallituksessa, mutta eiköhän aiheesta keskustelu vielä saada.

 

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning bestämmer det maximala antalet platser för antagningen till årskursen 1 och 7 och nybörjarplatserna i gymnasierna för läsåret 2019-2020.

 

Svenska sektionen beslutar också att årskurs 6 i allmän undervisning i Zacharias Topeliusskolan flyttas till Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten, som redan har årskurserna 6-9, och Zacharias Topeliusskolan blir en enhet för årskurserna 1-5. Direktionen för Zacharias Topeliusskolan ställer sig kritisk till en flytt av årskurs 6 eleverna till Hoplaxsolan och framhåller att specialklassernas elever har eleverna i allmänundervisning som stöd ock förebilder, medan Hoplaxskolans direktion är positivt inställd och ser den mjukare övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 som den viktigaste motiveringen.

 

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat Mellunkylän ja Vartiokylän aluesuunnitelmat sekä lausunto Uusimaa-kaava 2050 -luonnoksesta.

 

Lautakunta esittää KH:n elinkeinojaostolle Campus Marian varaamista kasvuyrityskampuksen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaupungin tavoitteena on, että Marian alueesta rakentuu Pohjois-Euroopan suurin ja kansainvälisesti merkittävä kasvuyrityskampus. Saatujen konseptisuunnitelmien ja käytyjen neuvottelujen perusteella varauksensaajiksi esitetään YIT Talo Oy:tä ja Kevaa, jotka ovat yhteistyökumppaneineen tehneet ehdotuksen ”Maria – Community Block for Solvers”.

 

Lautakunta esittää, että Kampista varattaisiin alueita SRV:lle UrBaana-hankkeen toteutusedellytysten selvittämistä ja jatkokehittelyä varten. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle. SRV Yhtiöt Oyj:n hakemuksen mukaan UrBaanasta on tarkoitus muodostua ainutlaatuinen rakennus- ja puistotilakokonaisuus, joka esittelee suomalaista rakennusosaamista maailmanlaajuisesti. UrBaana kehittää edelleen suosittua Baana-kulkuväylää myötäillen sen kulkua Mannerheimintieltä länteen Malminkadulle asti. Baanan varteen on tarkoitus toteuttaa hankkeen myötä kolme uutta rakennusta (yhteensä noin 50 000 k-m²). Mielenkiintoista!

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

 

Ota kantaa