Kokoomusedustajat: Sote otti ison askeleen eteenpäin

Blogi

TIEDOTE 7.11.2018
Julkaisuvapaa heti

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi sote-uudistuksen ensimmäisen käsitelyn. Seuraavaksi mietintöluonnokset maakuntalaista, valinnanvapauslaista ja tuottajalaista lähetetään perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Tämän jälkeen käydään StV:ssä toinen, ratkaiseva käsittely, josta mietinnöt menevät eduskunnan täysistuntoon päätettäväksi. Kokoomuksen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan kuuluvat kansanedustajat Sari Sarkomaa, Sari Raassina Jaana Laitinen-Pesola ja Mia Laiho ovat tyytyväisiä valiokunnan saavuttamaan lopputulokseen.

”Sote otti ison askeleen eteenpäin. Olemme valiokunnassa arvioineet huolellisesti sote-lakien laajan kokonaisuuden ja yksityiskohdat. Uudistuksen peruspilarit eivät muuttuneet. Valinnanvapaus toteutuu laajana perustason terveyspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa soveltuvin osin, aivan kuten hallituksen esityksessä on tarkoitettukin. Seuraavaksi perustuslakivaliokunta arvioi muutoksemme”, summaa kokoomuksessa sosiaali- ja terveysvaliokunnasta vastaava edustaja Sari Sarkomaa.

Sarkomaa iloitsee valinnanvapauden etenemisestä.

”Valinnanvapaus on inhimillinen tapa uudistaa sote-palvelut ja mittava loikka pois järjestelmäkeskeisyydestä kohti ihmisten osallisuutta. Tärkeintä on, että valinnanvapaus vahvistaa ihmisten yhdenvertaista pääsyä peruspalveluihin. Se on ketterä tapa vauhdittaa palveluiden laadun kehittämistä ihmisten näkökulmasta”, Sarkomaa kuvailee.

Perustuslakivaliokunta edellytti lakeihin muutoksia, jotta uudistusta voidaan viedä eteenpäin.

”Perustuslakivaliokunta totesi kesällä antamassaan lausunnossa, että lakiesityksiin on tehtävä eduskuntakäsittelyssä joitakin muutoksia. Nämä muutokset on nyt tehty. Uudistuksen perustat – valinnanvapaus ja laajemmat palveluiden järjestäjät- toteutuvat hallituksen alkuperäisen esityksen mukaisesti”, toteaa kansanedustaja Sari Raassina.

”Valinnanvapauden toteutuminen laajasti peruspalveluissa on äärimmäisen tärkeää. Se, että ihminen saa itse valita oman palveluntuottajansa rahapussin paksuudesta riippumatta parantaa hoitoon pääsyä. Palveluntuottajien välinen kilpailu on omiaan parantamaan myös palvelun laatua”, toteaa kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola.

Valinnanvapaus parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien asemaa.

”Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton ansiosta esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa ihmiset eivät ole enää kilpailutusten armoilla. Ihminen saa itse valita, mistä palvelunsa hankkii. Tämä on iso ja tarpeellinen muutos”, toteaa kansanedustaja Mia Laiho.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa
+358 505113033

Sari Raassina
+358 505232808

Jaana Laitinen-Pesola
+358 405951772

Mia Laiho
+358 504336461

Ota kantaa