Lukutaito on luksusta

Blogi

Harry Potter on tehnyt suurimman taikatemppunsa saadessaan maailman lapset lukemaan kiusatun silmälasipäisen pojan ja tämän ystävien seikkailuja vuodesta toiseen. Pottermania on myös tasa-arvoa ja demokratiaa parhaimmillaan. Kirjaa lukevat tytöt, pojat ja kaikenikäiset aikuiset lukutaitoisissa maissa. Potter-kirjoissa kiteytyy lukemisen luksus: opimme, ymmärrämme ja jaamme tunteita sekä kokemuksia mukaansatempaavien tarinoiden mukana. Kuin huomaamattamme opimme uusia sanoja, uuden kulttuurin ja itsestämmekin siinä sivussa jotain.

Lukutaito on ihmisoikeus, tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta ja avain sivistykseen. Lukutaidossa on kyse suuremmasta asiasta kuin aakkosten osaaminen ja tekstin monotoninen lukeminen. Omaksumme samalla tietoa, opimme välittämään sitä sekä ymmärrämme kielen ja maailman moninaisuutta. Monipuolinen lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Nykymaailmassa tekstin tuottamisesta ja ymmärtämisestä on tullut entistä moninaisempaa. Luettua pitää pystyä tulkitsemaan ja arvioimaan sekä luettuun tekstiin eläytymään. Puhutaan monilukutaidosta.

On arvioitu, että aikuisista noin 750 miljoonaa ei osaa lukea. Heistä kaksi kolmasosaa on naisia. Lukutaito on ehdottoman tärkeä nimenomaan tytöille ja naisille. Lukutaitoisella naisella on itsetunto ja yhteisön arvostus. Hän varmistaa perheelleen toimeentulon, pystyy käymään kauppaa ja laskemaan tulojaan ja menojaan. Tietoisuus ympäröivästä maailmasta kasvaa ja sairaudet vähenevät tiedon myötä. Lukutaitoiset tytöt avioituvat myöhemmin, saavat vähemmän lapsia ja pystyvät huolehtimaan heistä paremmin. He ymmärtävät lukutaidon merkityksen ja laittavat todennäköisesti lapsensa kouluun.

Suomi on tottunut olemaan kärkisijoilla lukutaitoa mittaavissa tutkimuksissa. Suomalaisnuoret ovat loistaneet korkealla osaamistasollaan kaikissa oppilasryhmissä. Samaan aikaan kuitenkin heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt ja alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikentynyt 10 vuodessa.

Ratkaisuja lukutaidon ja lukuinnon heikkenemiseen on haettu opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä 2017 asettamassa kansallisessa Lukutaitofoorumissa, johon on osallistunut laaja joukko lukemisen ja lukutaidon asiantuntijoita. ”Lukuliike” julistaa, että lukutaito on mielen supervoima. Sitä se todellakin on – ja Suomen tunnistaa sivistysmaaksi sen korkeatasoisesta kirjastoverkostostaan. ”Lukuliike” kehittää kirjastojen yhteistyömalleja varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten kanssa. Lapsia ja nuoria innostetaan lukemaan ja samalla kasvuyhteisöjä innostetaan lukemisen tueksi. Esimerkin voimaa ei pidä vähätellä. Jos lukeminen on kotona ja kaveripiirissä ”cool”, lapsi ja nuori haluaa oman osansa lukemisen taiasta.

Ota kantaa