Sarkomaa: Lapsiavioliitot Suomessa vihdoin historiaan – lasten oikeudet etusijalle

Blogi

Tiedote 25.10.2018
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää lasten ja erityisesti tyttöjen oikeuksien toteutumisen kannalta merkittävänä harppauksella eteenpäin alaikäisten avioliittojen Suomessa solmimisen mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luopumista. Hallitus on tänään antanut esityksen eduskunnalle, jonka mukaan alaikäiset eivät enää voisi avioitua Suomessa.

”Tämä on lapsen edun mukainen päätös. Kiitos oikeusministeri Antti Häkkäselle, joka asiaan tarttui. Sivistysvaltiossa on täysin välttämättömänä, että avioliiton solmimisen edellytyksenä on täysi-ikäisyys”, Sarkomaa sanoo.

Hallitus esittää, että alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Tämä tehdään kumoamalla avioliittolain 4 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan oikeusministeriö voi erityisestä syystä myöntää alle 18-vuotiaalle luvan avioitua. Lakiteknisesti pieni muutos on periaatteellisesti merkittävä: alaikäisenä avioituminen kielletään Suomessa kokonaan.

”Esityksellä annetaan kansainvälisesti tärkeä signaali siitä, että alaikäisenä avioituminen ei ole Suomessa hyväksyttävää. Myös lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa on luovuttu poikkeuslupamenettelystä”, Sarkomaa sanoo.

YK:n ihmisoikeusneuvosto on kehottanut päätöslauselmassaan jäsenmaita toimenpiteisiin lapsiavioliittojen kieltämiseksi. Lapsiavioliiton määritelmän lähtökohtana on YK:n lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ensimmäinen artikla, jonka mukaan alle 18-vuotias on lapsi.

”Esitys on tärkeä ja välttämätön askel. Suomen on tehtävä tinkimättömästi työtä, että saamme lopetettua lapsiavioliitot kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Ruotsi ja Tanska edellyttävät 18 vuoden alaikärajaa avioliiton solmimiselle”, Sarkomaa sanoo.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on muistuttanut, että kysymys alaikäisten avioliitoista on vahvasti sukupuolittunut ja koskee erityisesti tyttöjen oikeuksia. Vuosina 2010–2016 Suomessa on haettu 147 ja myönnetty 119 poikkeuslupaa avioliiton solmimiselle alaikäisenä. Noin 80 prosenttia poikkeusluvan saaneista on ollut tyttöjä. Vain kymmenessä myönnetyssä poikkeuslupapäätöksessä molemmat puolisot ovat olleet alaikäisiä ja kahdessatoista tapauksessa hakijoista ainoa alaikäinen on ollut poika.

”Maailmanlaajuisesti 12 miljoonaa tyttöä vuodessa päätyy naimisiin alle 18-vuotiaana, osa jopa alle 10-vuotiaana. Poikkeuslupamenettelystä luopumisen seurauksena alaikäiset eivät enää voi avioitua Suomessa, mitä voidaan lähtökohtaisesti pitää lapsen edun mukaisena”, Sarkomaa sanoo.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3033

Ota kantaa