Kokoomuksen sote-edustajat: Vaasassa säilyy kattava päivystys

Blogi

Tiedote 18.10.2018
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Sari Sarkomaa, Sari Raassina, Jaana Laitinen-Pesola ja Mia Laiho haluavat lievittää huolia Vaasan keskussairaalan tulevaisuuden osalta. Suomessa tulee jatkossa olemaan 12 laajan päivystyksen sairaalaa.

Pääasia on edustajien mukaan se, että laaja-alainen toiminta säilyy Vaasassa. Muutos sairaalan toiminnassa tulee olemaan vähäinen, ja hoitoa tulee saamaan lähes kaikissa tapauksissa kuten ennenkin.

”Vaasan keskussairaalassa säilyy nykyisen tasoinen erikoissairaanhoidon päivystys, eli siis siellä jatkuu kymmenen erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys”, edustajat toteavat.

Peruslähtökohta on edustajien mukaan se, että Vaasassa säilyy kattava palvelutaso sekä päiväaikaan että päivystyksen osalta.

Erikoistason palveluiden keskittämisellä on todettu olevan positiivinen vaikutus hoidon laatuun. Vaasan tapauksessa vain hyvin erikoistuneet palvelut ovat jatkossa Seinäjoella.

”Jotta osaaminen pysyy ajan tasalla, täytyy lääkäreillä, kirurgeilla ja koko hoitotiimillä olla riittävästi päiväaikaisia toimenpiteitä ammattitaidon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Sairaalat voivat sopia työnjaosta keskenään. Mikäli laaja päivystys säilytettäisiin sekä Seinäjoella että Vaasassa, ei kirurgeille riittäisi riittävästi toimenpiteitä ammattitaidon ylläpitämiseksi”, edustajat sanovat.

Erikoislääkärien osaamisen ja ammattitaidon kannalta on siis välttämätöntä, että erikoisalan potilastapauksia on riittävän paljon.

”Erityisesti harvinaisemmissa sairauksissa, joiden hoito nyt keskittyy laajan päivystyksen sairaaloihin, on todella tärkeää, että erikoislääkäreillä on riittävästi potilaita ja mahdollisuudet ylläpitää osaamistaan ko. erikoisalalla. Tähän tarvitaan riittävä väestöpohja”, edustajat sanovat.

Vaasan sairaalan palveluvalikoima erikoissairaanhoidossa pysyy tästä huolimatta laajana. Vain kaikkein erikoistuneimmat palvelut keskittyvät.

”Vaasalaisilla ei tule ole hoidon laadun tai saatavuuden suhteen olemaan huolia”, edustajat päättävät.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033
Sari Raassina, puh. 050 523 2808
Jaana Laitinen-Pesola, puh. 040 595 1772
Mia Laiho, puh. 050 433 6461

Ota kantaa