Helsingin kuntapolitiikan viikko 41/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa käsitellään nuorten ja kunnan asukkaiden aloitteita ja jatketaan Östersundomin yleiskaavan käsittelyä. Kaupunginhallituksen aamukoulussa käsitellään talousarvioehdotusta, jonka pormestari Vapaavuori antaa keskiviikkona. Kaupunginvaltuustossa vietetään pitkää iltaa kyselytunnin, tontinvuokrien määrityksen ja aloitepinon kanssa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee ammatillisten oppilaitosten yhdistämistä yhdeksi ammatilliseksi oppilaitokseksi.

 

Maanantai 8.10. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

Tiistai 9.10.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Keskiviikko 10.10.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 11.10.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) johtokunta

 

Perjantai 12.10.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

Kaupunginhallitus käsittelee viimeksi pöydälle jäänyttä Östersundomin yleiskaavaehdotusta. Kaava on valtavan tärkeä, sillä se avaa pk-seudulle uuden laajentumissuunnan itään ja mahdollistaa asuntojen rakentamisen 80 000-100 000 uudelle asukkaalle sekä 15 000-40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueelle. Kaavassa osoitetaan myös mittavia alueita virkistykseen ja luonnonsuojeluun. Alueella asuu tällä hetkellä noin 6 400 asukasta.

 

Vuosaaren Retkeilijänkatu 11-15:ssä muutetaan asemakaavaa. Pääosin tyhjillään oleva toimitilarakennus muutetaan opiskelija-asuntolaksi ja toimistotalon pysäköintialueena toiminut rakentamaton tontin osa muutetaan asuinkerrostalotonteiksi.

 

Käsittelyssä ovat myös nuorten (13–17 -vuotiaiden) aloitteet ajanjaksolta 1.1.-30.5. Nuoret ovat tehneet kevätkaudella 2018 yhteensä 18 aloitetta, jotka koskevat esim. liikunta-alueiden kehittämistä, ilmaista ehkäisyä alle 18-vuotiaille, mahdollisuutta henkilökohtaiseen nimettömään keskusteluun kouluissa, metrojen aikatauluja, mopojen nopeutta ja koulussa tuotetun hävikkiruoan vähentämistä. Aloitteisiin pääset tutustumaan täällä.

 

Esityslistalla on myös täysi-ikäisten kunnan asukkaiden aloitteita alkuvuodelta. Näitä aloitteita tuli 13, ja suurin osa koskee kaupunkisuunnitteluun liittyviä asioita.

 

Pormestari Vapaavuori antaa keskiviikkona talousarvioehdotuksensa ensi vuodelle, ja sitä käsitellään jo seuraavana aamuna kaupunginhallituksen aamukoulussa.

 

Kaupunginvaltuustossa tuskin saadaan kahlatuksi koko esityslistaa läpi kokouksen aikana. Kokous alkaa aina arvoituksellisella kyselytunnilla. Listalla on Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun, asuntotonttien maanvuokrasopimusten perusteiden määrittämisen ja muutamien pienempien kaava-asioiden (Alppiharju, Mannerheimintie 162, Steniuksentie 14 ja 20, Muusanpolku 1, Liikkalankuja 6) lisäksi kasa aloitteita, jotka jäivät viime kokouksessa pöydälle.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee ammatillisten oppilaitosten yhdistämistä yhdeksi ammatilliseksi oppilaitokseksi 1.1.2019 lukien. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus on astunut voimaan 1.1.2018 alkaen. Keskeisimpiä muutoksia ovat nuoriso- ja aikuiskoulutuksen yhdistäminen yhden lainsäädännön alle, entistä henkilökohtaisempi ja työelämälähtöisempi opiskelu sekä tutkintojen määrän tuntuva vähentäminen ja laaja-alaistaminen. Tällä hetkellä Helsingin kaupunki koulutuksen järjestäjänä on organisoinut ammatillisen koulutuksen kahteen oppilaitokseen Stadin ammattiopistoon ja Stadin aikuisopistoon. Molempia opistoja johtaa toimialan toimintasäännön mukaisesti ammatillisen koulutuksen päällikkö johtavana rehtorina. Käytännössä jo nyt toimitaan niin, että opistoilla on yhteiset resurssit; henkilöstö, tilat, talous ja toimialan yhteiset palvelut. Kahden opiston rakenne on ongelmallinen valtakunnallisten tietojärjestelmien sekä hakeutumisen kannalta.

 

Lautakunta antaa myös lausunnon Lauttasaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelmasta ja Päiväkoti Käpylinnan väistötilaa koskevasta hankesuunnitelmasta sekä leikkipuistojen Brahe, Kotinummi ja Lohikäärmepuisto uudisrakennusten enimmäishinnan korottamisesta.

 

Lisäksi hankitaan koulukuvauksia ja ruoka-, siivous- ja käyttäjäpalveluja.

 

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asemakaavoja Meilahden huvila-alueella, Karhunkaatajan alueella ja Honkasuolla. Viimeksi mainittu kaavamuutos lisää asukasmäärää 500:llä nykyiseen asemakaavaan verrattuna.  

 

Lautakunta saa selvityksen liikenneonnettomuuksista Helsingissä 2014–2016. Helsingissä tapahtui 380 poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta vuonna 2014, vuonna 2015 määrä oli 383 ja vuonna 2016 määrä oli 370. Näistä yhteensä 21 johti kuolemaan. Onnettomuuksissa kuoli kuusi henkilöä vuonna 2014, 12 vuonna 2015 ja kolme vuonna 2016. Loukkaantuneiden määrät olivat vastaavasti 451, 443 ja 458 henkilöä.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta saa selvityksen Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista asiakkaiden kokemana. Asiakkaat antoivat palveluille hyvät arvosanat vaihteluvälillä 3,7−4,7 (asteikolla 1−5). Seuraavat kyselyt toteutetaan syksyn 2018 aikana.

 

Lautakunta antaa toimialaltaan kaupunginhallitukselle raportin 5 miljoonan euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Kokouksessa päätetään myös kuljetuspalvelujen hankkimisesta.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

Ota kantaa