Helsingin kuntapolitiikan viikko 40/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa käsitellään Östersundomin yleiskaavaa, Siltasaarenportin suunnittelukilpailua, maanvuokrasopimusten vuokrausperusteita ja osallistuvaa budjetointia. Kaupunkiympäristölautakunnan listalla on Vuosaaren lukion asemakaava.

 

Maanantai 1.10. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 2.10.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Perjantai 4.10.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

Kaupunginhallitus käsittelee Östersundomin yleiskaavaehdotusta. Kaava on valtavan tärkeä, sillä se avaa pk-seudulle uuden laajentumissuunnan itään ja mahdollistaa asuntojen rakentamisen 80 000-100 000 uudelle asukkaalle sekä 15 000-40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueelle. Kaavassa osoitetaan myös mittavia alueita virkistykseen ja luonnonsuojeluun. Alueella asuu tällä hetkellä noin 6 400 asukasta.

 

Asemakaavaa muutetaan osoitteessa Mannerheimintie 162. Tontilla on tällä hetkellä asuntolarakennus, jonka tilalle rakennetaan asuinkerrostalo ja paikoitustalo.

 

Kaupunginhallitus päättää Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajasta. Kilpailun voittajaksi ehdotetaan valittavaksi Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Lyyra-niminen toteutussuunnitelma. Nykyisissä rakennuksissa toimii mm. HKL:n pääkonttori ja erityisesti päiväkoti Kaleva, jolle pitää jatkossakin löytää tilat joko uudesta Lyyrasta tai aivan läheltä.

 

Viimeksi jäi pöydälle vuokrausperusteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2012. Luettelo tonteista löytyy täältä. Esitys on linjassa aikaisempien vastaavien päätösten kanssa.

 

Kaupunginhallitus päättää myös yksityiskohdista osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseksi vuosina 2018-2019. Asia on jäänyt jo kahdesti pöydälle. Esityksen mukaan osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia voivat jättää yksityishenkilöt ja yhteisöt. Budjettiehdotukset jätetään julkiselle digitaaliselle osallistumispalvelulle

omastadi.hel.fi. Osallistuvan budjetoinnin prosessi tapahtuu digitaalisessa palvelussa, jossa budjettiehdotuksia voidaan kommentoida, kannattaa ja äänestää. Äänestykseen etenevien budjettiehdotusten tulee olla vähintään 35 000 euron arvoisia. Pormestari päättää yhteneväisin ja läpinäkyvin perustein äänestysvaiheeseen etenevät budjettiehdotukset yhteiskehittämisvaiheen, valmistelevan keskustelun ja toimialojen laatimien toteutusarviointien pohjalta. Helsinkiläisten äänestystulos ratkaisee kaupunginhallitukselle toteutettavaksi esitettävät budjettiehdotukset.

Äänioikeutettuja ovat kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Helsingissä.

 

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikkiraitti 2) tarkistettua asemakaavan muutosehdotusta. Alueelle rakennetaan koulurakennus 900 oppilaalle. Lukion toteuttamiseksi on meneillään kilpailullinen neuvottelumenettely. Metroasema on aivan lähellä.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee viime kokouksessa pöydälle jääneitä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteita. Kaikki KuVan jaostot kokoontuvat myös tällä viikolla, ja niiden listalla on lausunto toimialan harrastus/liikkuminen -avustushaun esityksistä lautakunnalle.

 

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

Ota kantaa