Helsingin kuntapolitiikan viikko 37/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa on kasapäin aloitteita ja lausunto HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallituksen aamukoulussa ovat aiheina johtamisuudistuksen toimivuus ja valtakunnallisesti merkittävät väylähankkeet. Kaupunginvaltuustossa kyselytunti ja Märskyn asemakaava. Sote-lautakunnassa käsitellään Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan siirtymistä HUSsille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pohtii Herttoniemen hyppyrimäen kohtaloa.

 

Maanantai 10.9. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 11.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

Keskiviikko 12.9.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 13.9.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Perjantai 14.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen käsiteltävänä on hengästyttävä 35 valtuustoaloitteen setti, joiden aiheet vaihtelevat valvotuista huumeidenkäyttötiloista erilaisten liikuntapaikkatoiveiden kautta maksuttomiin opiskelun välineisiin toisen asteen opiskelijoille, ja kaikkea siltä väliltä. Suuri osa aloitteista jäänee pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

 

Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa herättää varmasti keskustelua. Selvityksen mukaan vastaanottoaikoja on käytettävissä asiakkaille kolme kuukautta eteenpäin, eikä yksikään potilas odottanut hoitoon pääsyä yli kuutta kuukautta helmikuussa tai heinäkuussa 2018.

 

Keskustelemme varmasti myös lausunnosta, jonka kaupunginhallitus antaa HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Ilahduttavaa on, että taloussuunnitelmaan on otettu koululaisten retkien maksuttomuus. Se mahdollistaa aivan uudella tavalla koululaisten pääsyn museoihin ja muihin kohteisiin tasapuolisesti kaikista Helsingin kouluista.

 

Kaupunginhallitus pitää torstaina myös aamukoulun. Saamme selvityksen johtamisuudistuksen (pormestarimalli, toimialauudistus) toimivuudesta ja onnistumisesta valtuutetuille ja virkamiehille tehdyn kyselyn pohjalta.

 

Saamme myös katsauksen valtakunnallisesti merkittävistä väylähankkeista eli Tunnin junasta ja Suomiradasta (lentorata) sekä Helsingin ja Tallinnan välisestä tunneliyhteydestä. Samoin saamme tilannekatsauksen sote- ja maakuntauudistuksesta.

 

Konsernijaostossa kuullaan Korkeasaaren eläintarhan säätiön ja Helsinki Stadion Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista on harvinaisen lyhyt. Lautakunta antaa lausunnon Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022. Lausuntoehdotuksen mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on hälyttävällä tasolla ja vähenee vuosi vuodelta (todellakin pitää paikkansa!). Korjausvelkaa on vähennetty tilapäisellä erillisrahoituksella, jonka jatkosta ei ole tietoa. Lausunnon mukaan tilanne on kestämättömällä pohjalla. ELY-keskuksen suunnitelmassa on Helsingin osalta suunnitelmia erittäin niukasti – oletuksena näyttää olevan, että parantamishankkeita rahoitetaan yhä enemmän kaupunkien verorahoista. Lausunnossa vaaditaan, että suunnitelmaan otettaisiin Kehä I:n ja Myllypurontien, Kuninkaantammen, Koivusaaren ja Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymät, Hämeenlinnanväylän lisäkaistat välillä Kannelmäki-Kaivoksela sekä maanteiden meluntorjuntahankkeita.

 

Pitäjänmäestä varataan tonttia hotellin suunnittelua varten. Tunnettu Marriott-hotellibrändi on tulossa Suomeen, ja tämä olisi ensimmäinen ketjun hotelli Helsinkiin.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan kohteiden asiakaskäyntien, esitysten ja tapahtumien osallistumismaksujen hinnoitteluperiaatteista vuodelle 2019. Suuri osa toiminnasta on edelleen maksutonta ja vahvasti subventoitua.

 

Esityslistalla on lisäksi runsaasti lausuntoja valtuutettujen toivomusponsista ja aloitteista sekä esitys Herttoniemen hyppyrimäen vauhdinottotornin purkamisesta. Torni on erittäin huonokuntoinen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan siirtymistä HUSsille. Välinehuoltojen yhdistämisen suuremmaksi yksiköksi katsotaan vahvistavan molempia toimijoita (kaupunki ja HUS) parantamalla toiminnan tehokkuutta sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

 

Lautakunta saa myös selvitykset toimenpiteistä maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijöiden määrän lisäämiseksi sekä lastensuojelun jälkihuollon työntekijämitoituksesta.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyy Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkuvan haun hakuajat ja -menettelytavat. Ammatillisessa koulutuksessa on 1.1.2018 alkaen otettu käyttöön jatkuva haku, joka korvaa aiemmat erillis- ja lisähaut. Valtakunnallinen yhteishaku toisen asteen opintoihin on edelleen käytössä. Yhteishaussa koulutuksiin hakevat ensisijaisesti peruskoulun päättävät nuoret. Jatkuva haku tarkoittaa, että tutkintoihin tai tutkinnon osiin ja koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvan haun toteutus perustuu henkilökohtaistamiseen. Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan henkilön tavoitteiden, urasuunnitelmien ja aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella käytävää keskustelua ja suunnitelmaa osaamisen hankkimiseksi (miten, missä ja milloin osaaminen hankintaan). Hyvä uudistus!

 

Kaupunginvaltuustossa vietetään kyselytuntia, jolloin pormestari ja/tai apulaispormestarit vastaavat toimialaansa koskeviin valtuutettujen kysymyksiin. Kysymyksiä valitaan 2-3, ja ne voivat koskea melkeinpä mitä tahansa. Valmistautumisaikaa jää hyvin vähän, joten pitää yrittää suurin piirtein arvata, mistä valtuutetut saattaisivat olla kiinnostuneita.

 

Käsiteltävänä on myös Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen. Tärkeä kaava, joka mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana. Koulun laajennusosa käsittää uuden ruokalan sekä toimisto- ja opetustiloja. Opiskelija-asuntoja saadaan lisää, mikä edesauttaa urheilukeskuksen toimivuutta ja monipuolisuutta.

 

Erinomaista viikkoa!

 

Ota kantaa