Kokoomuksen Sarkomaa: Uhanalaisen saimaannorpan suojelua tehostettava ja muikkuverkot saatettava verkkokalastuskiellon piiriin

Blogi

Tiedote 7.9.2018
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kirittää maa- ja metsätalousministeriötä ja ministeri Leppää toimiin erittäin uhanalaisen saimaannorpan suojelun tehostamiseksi.

Sarkomaa on erityisen huolissaan muikkuverkoista, joita saa nykyisen asetuksen puitteissa käyttää saimaannorpan elinalueilla ympäri vuoden, myös verkkokalastuskiellon aikana.

”Nykyisen asetuksen voimassaolon aikana on Metsähallituksen tietoon tullut yhteensä 14 verkkokuolemaa, joista viidessä on ollut kyseessä muikkuverkko. Tämä tarkoittaa sitä, että yli kolmannes on juuri muikkuverkoista johtuvia kuolemia. Aivan jokainen verkko on norpalle uhka, muikkuverkko ei ole muita vaarattomampi”, Sarkomaa sanoo.

Nykyistä asetusta valmistellut työryhmä ehdotti mietinnössään, että kalastuskieltoa tulisi tarkistaa, mikäli muikkuverkkojen havaitaan aiheuttavan kuolleisuutta. Sarkomaa esittää, että työryhmä kutsuttaisiin pikaisesti koolle valmistelemaan seuraavaa asetusta.

”Seuraavan asetuksen valmistelussa muikkuverkkojen vaarallisuus on otettava huomioon ja myös muikkuverkkojen käyttö tulee kieltää keväisen verkkokalastuskiellon voimassaoloaikana”, Sarkomaa vaatii.

Saimaannorppakanta on norppakuolemista huolimatta hitaassa kasvussa ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, että suojelustrategian mukainen välitavoite saimaannorpan talvikannan kasvusta 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä olisi toteutumassa. Sarkomaa on tähän varovaisen tyytyväinen, mutta samalla hän muistuttaa norppakannan kasvun olevan useiden eri tekijöiden summa, jonka vuoksi hitaaseen kannan kasvuun ei sovi tuudittua.

”Emme voi tietää, millainen talvi on tulossa ja miten se mahdollisesti vaikuttaa kannan kasvuun. Emme myöskään voi täysin sokeasti luottaa nykyisiin lukuihin, sillä arvioinnissa on ollut muun muassa sen kattavuuden suhteen ongelmia. Toisaalta on hyvä myös muistaa, että tuo 400 yksilöä vuoteen 2025 on vasta välitavoite. Myös sen saavuttamisen jälkeen norppakannasta on huolehdittava”, Sarkomaa muistuttaa.

”Muikkuverkkojen vapautus on lähettänyt täysin väärän signaalin siitä, että ne olisivat saimaannorpalle jotenkin vaarattomampia kuin muut verkot. Sitä ne eivät yksinkertaisesti ole, sen osoittavat jo tämän kesän surulliset uutiset kolmen nuoren saimaannorpan muikkuverkkoihin takertumisesta ja kuolemasta. Työryhmä on nyt syytä kutsua koolle, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

p. 050 511 3033

Ota kantaa