Helsingin kuntapolitiikan viikko 35/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa käsitellään Märskyn urheilukampusta ja viimeksi pöydälle jäänyttä raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelmaa. Kaupunginvaltuusto palaa kesätauolta, teemoinaan Sörnäistentunneli, Jakomäen Sydän, Hakaniemen hotelli, Töölön sairaalan kaava ja Veräjämäen kaava Raide-Jokeria varten. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskevaa tarveselvitystä ja jatketaan viime kokouksessa pöydälle jääneiden budjetin, varhaiskasvatuksen palvelusetelin ja Stadin ammattiopiston tilasuunnitelman käsittelyä.  Kaupunkiympäristölautakunnassa esillä Östersundomin yleiskaava.

 

Maanantai 27.8. 

Kaupunginhallitus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Pelastuslautakunta

 

Tiistai 28.8. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Keskiviikko 29.8.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 30.8.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Perjantai 31.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava. Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti, osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla ja osa Vallilanlaakson kaavoittamattomasta alueesta. Tämä on todella huikea hanke! Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana. Märsky on jo nyt huipputason urheilukoulu, johon saapuu huippu-urheilijoita ympäri maata, ja toimintamahdollisuudet vain paranevat uusien tilojen ansiosta. Opiskelija-asuntoja saadaan lisää, mikä edesauttaa urheilukeskuksen toimivuutta ja monipuolisuutta.

Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma jäi viimeksi pöydälle. Suunnitelma on synnyttänyt jonkin verran asukaspalautetta ja jäänee pöydälle. Vallilan ja Töölön varikoista luovutaan, koska ne ovat liian pieniä eikä niitä kyetä nykyisillä paikoillaan laajentamaan. Koskelan varikkoa kehitetään ja tehdään uusi varikko nykyisen Ruskeasuon bussivarikon alueelle. Laajasaloon on suunniteltu Kruunusiltojen vaunukaluston varikko, ja juuri tästä on tullut palautetta. Raide-Jokerin varikko on suunniteltu Roihupeltoon.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona kesätauon jälkeen ensimmäiseen kokoukseensa. Esityslistalla on vankka setti merkittäviä hankesuunnitelma/kaava-asioita:

  • Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (1,5 km:n pituinen noin 160 milj euron tunneli, joka varmistaa liikenteen sujumisen pohjois-etelä -suunnassa ja turvaa joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia
  • Jakomäen Sydämen eli Jakomäen palvelut (koulu, päiväkoti, nuorisotalo, leikkipuisto, kansalaisjärjestöt) yhdistävän 37 miljoonan euron hankkeen hankesuunnitelma/asemakaava,
  • Hakaniemen hotellin (hotellin, katuaukion ja julkisen rannan rakentaminen pääosin täyttömaalle) asemakaavan muuttaminen,
  • Töölön sairaalan (sairaalatoiminnot siirtyvät Meilahteen, sairaalan tilalle asumista) asemakaavan muuttaminen ja
  • Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muuttaminen Raide-Jokerin toteuttamista varten.

Kaikki ovat mielenkiintoisia kaava-asioita, joten kannattaa asettautua popcornien kanssa ruudun ääreen klo 18 osoitteeseen www.helsinkikanava.fi. Keskustelua käytäneen pitkään ainakin Sörnäistentunnelin asemakaavasta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa jatketaan viimeksi pöydälle jääneen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 käsittelyä.

Lautakunta käsittelee Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskevaa tarveselvitystä. Vuonna 1953 rakennetut ala-asteen tilat ovat peruskorjausiässä. Perusparannuksen lisäksi piharakennukseen toteutetaan laajennusosa. Hankkeeseen toteutetaan tilat 530 esikoululaisen ja alakoululaisen käyttöön. Tilat tulevat olemaan pedagogisesti tarkoituksenmukaiset, monipuoliset ja joustavat, edistäen toimintaa ja taaten oppilaille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Hankkeen kustannusennuste on 22,2 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman vuosille 2018–2028. Nykyinen palveluverkko koostuu 19 toimipaikasta. Suunnitelmassa esitetään 11 toimipaikasta luopumista ja 2 uuden toimipaikan rakentamista Myllypuroon ja Roihupeltoon. Myllypuron kampusta odotan erityisen innokkaasti: sinne luodaan yhdessä Metropolian kanssa huikea rakennusalan koulutuskampus. Luovuttavista toimipaikoista 8 on vuokratiloja ja 3 omia tiloja. Uusien toimipaikkojen rakentaminen toteutetaan vaiheittain, ja toiminta siirtyy nykyisistä tiloista uusiin tiloihin niiden valmistuttua. Toimipaikkaverkko 2028 tulee koostumaan 10 toimipaikasta.

Lautakunta merkitsee tiedoksi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimallin valmistelutilanteen. Valmistelussa on palvelusetelimalli, jonka toteutuessa palveluseteliä voi käyttää päiväkodissa. Palvelusetelimallissa asiakkaalla on mahdollisuus valita haluamansa, kunnan hyväksymä palvelusetelituottaja. Alustavissa laskelmissa palvelusetelin arvoksi on ajateltu 830 euroa kuukaudessa yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta. Asiakas ja palveluntuottaja tekevät keskenään sopimuksen. Kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän palveluntuottajalta ostamat palvelut setelin arvoon asti.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä talousarvioasioiden lisäksi Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistettu kaavaehdotus. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000–40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä. Nykyisin kaava-alue on pääosin maaseutua, joka sijaitsee Helsingin ja Vantaan tiiviin kaupunkirakenteen reunalla.

Fallkullan tilan asemakaavaa ehdotetaan muutettavaksi. Kaavaratkaisu koskee Fallkullan tilan aluetta ja sen lähiympäristöä, joka sijaitsee Malminkaaren, Longinojan ja Tasankotien rajaamalla alueella. Alueelle suunnitellaan nykyisten toimintojen lisäksi uutta koulua ja päiväkotia sekä nykyisen päiväkodin laajennusta, liikuntapuistoa ja leikkikenttää. Lisäksi kaava-alueelle on suunniteltu yksi asuinkerrostalo ja yksi palvelurakennus sekä kaksi pientä huoltorakennusta.

Lisäksi mm. katu- ja puistosuunnitelmia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään ensi vuoden talousarvioehdotusta ja annetaan lausunto valtuutettujen talousarvioaloitteista.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee hieman omituiselta kuulostavaa Helsingin kaupungin valitusta koskien lautakunnan ympäristö- ja lupajaoston tekemää päätöstä ikkunoiden uusimislupa-asiassa. En edes yritä kommentoida tätä asiaa, mutta Hesari tästä jo kirjoitti.

Erinomaista kohta alkavaa viikkoa!

 

 

 

 

Ota kantaa