Kaupungin tilat asukkaiden toimintaan – mitä se tarkoittaa?

Blogi

Kaupunginhallitus päätti tänään kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön periaatteista. Mitä uusia mahdollisuuksia tämä tarkoittaa kaupunkilaisille?

Kaupunki tarjoaa tilojaan asukaskäyttöön ydintoimintansa ulkopuolisina aikoina. Esimerkiksi omalla toimialallani eli Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on yli 700 toimipaikkaa ja yli miljoona neliömetriä käytettävissään – ja jatkossa kaikkien kaupunkilaisten käytössä. Tarkoituksena on saada kaikki asukaskäyttöön soveltuvat tilat varausjärjestelmään. Koulu, päiväkoti ja leikkipuisto ovat oman kaupunginosansa sydän.

Asukaskäyttöön soveltuvia tiloja löytyy runsaasti myös Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Sosiaali- ja terveystoimialalla on kymmenen asukastaloa sekä kaksi päivätoimipaikkaa. Kaupunkiympäristön toimialalla on muutamia tiloja. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista, tiloihin liittyvistä ohjeista ja rajoituksista sekä peruutusehdoista. Käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytön aikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista. Tilojen käytöstä tehdään aina sopimus.

Tilojen käyttö on maksutonta, mikäli kyseessä on

  • pääasiassa helsinkiläisten avoimeen osallistumiseen perustuva
  • järjestö- tai kansalaistoiminta.

Toiminnan tulee lisätä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä tai vetovoimaisuutta. Maksutonta käyttöä on kaupungin oman toiminnan lisäksi

  • koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta
  • luokkatoimikuntien, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta,
  • yleishyödyllinen järjestö- ja kansalaistoiminta,
  • kaupunkikulttuurinen aktiivisuus,
  • aktivismi,
  • omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta ja
  • taiteen perusopetus.

Muu käyttö on maksullista. Toimialojen lautakuntia kehotettiin päättämään hallinnoimiensa tilojen maksullisesta käytöstä perittävistä maksuista.

Tiloja voit etsiä sähköisen https://varaamo.hel.fi/ -palvelun kautta. Palvelu täydentyy, kun toimialat ovat tehneet tiloista omat linjauksensa. Lue lisää periaatteista täältä.

Ota kantaa