Helsingin kuntapolitiikan viikko 34/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa mm. Veräjämäen, Töölön sairaala-alueen ja Jakomäen Sydämen asemakaavamuutokset, raitiotievarikot ja kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Kaupunkiympäristölautakunnassa pienrakennusten myyntiä ja Vallilanlaakson raitiotien asemakaava. Sote-lautakunnassa mm. Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUSsille.

 

Maanantai 20.8. 

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 21.8. 

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tarkastuslautakunta

 

Torstai 23.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveysjaosto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muutos. Kaavaratkaisu ja siihen liittyvä liikennesuunnitelma mahdollistavat Maaherrantien muuttamisen joukkoliikennekaduksi ja etenkin Raide-Jokerin toteuttamisen.

Töölön sairaalan asemakaavaa muutetaan. Sairaalatoiminta päättyy alueella 2020-luvulla ja siirtyy Meilahteen. Alueelle rakennetaan sen jälkeen asuntoja.

Jakomäen sydämen asemakaavaa muutetaan.  Nykyiset huonokuntoiset koulu-, päiväkoti-. leikkipuisto- ja muut palvelurakennukset puretaan ja korvataan nykyisen yläkoulun paikalle ja uimahallin yhteyteen pystytettävällä uudella palvelurakennuksella, jossa toimivat jatkossa mm. alueen peruskoulu, päiväkoti ja nuorisotalo. Hieno hanke, jota kutsutaan siis nimellä Jakomäen sydän.

HKL on tarjoutunut Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi. Asia merkitään kaupunginhallituksessa tiedoksi. HSL on ilmoittanut ratkaisevansa Raide-Jokerin liikennöintitavan tämän vuoden lopussa.

Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma on synnyttänyt jonkin verran asukaspalautetta ja jäänee pöydälle. Vallilan ja Töölön varikoista luovutaan, koska ne ovat liian pieniä eikä niitä kyetä nykyisillä paikoillaan laajentamaan. Koskelan varikkoa kehitetään ja tehdään uusi varikko nykyisen Ruskeasuon bussivarikon alueelle. Laajasaloon on suunniteltu Kruunusiltojen vaunukaluston varikko, ja juuri tästä on tullut palautetta. Raide-Jokerin varikko on suunniteltu Roihupeltoon.

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet jäivät kaksi viikkoa sitten pöydälle. Tällä kertaa päässemme asiassa eteenpäin. Tilojen maksuttoman käytön mahdollisuudet kaupunkilaisille lisääntyvät merkittävästi. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista ja tiloihin liittyvistä ohjeista.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee talousarvion ja lukuisten talousarvioaloitteiden lisäksi pienrakennusten myyntiä kuluvan vuoden aikana. Myynti tapahtuu avoimella tarjouskilpailulla. Jos haluat kokeilla onneasi, luettelo myytävistä rakennuksista löytyy täältä.

Vallilanlaakson raitiotien asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskukseen rajautuvaa puiston reunaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa poikittaisen raideyhteyden toteuttamisen Kalasataman ja Pasilan välille.  

Lisäksi mm. katusuunnitelmia.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa jatketaan viime kokouksessa pöydälle jääneen ensi vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyä. Budjetti kasvaa esityksen mukaan 1,6 prosenttia tämänvuotiseen talousarvioon nähden.

Isona asiana listalla on myös Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminnot siirtyvät kokonaisuudessaan HUSsiin. Päivystyksen integraation tavoitteena on parantaa palvelun saatavuutta, tuottavuutta, vaikuttavuutta sekä asiakas- ja henkilöstökokemusta. Sosiaali- jakriisipäivystys eivät siirry HUSsiin, vaan ne liitetään terveys- ja päihdepalvelut –palvelukokonaisuuteen osaksi psykiatria- ja päihdepalveluita.

Lautakunta antaa myös kaupunginhallitukselle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sote-palvelujen asiakasmaksuista.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

 

Ota kantaa