Helsingin kuntapolitiikan viikko 24/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa kaupunkipyöräpalvelun laajennus ja henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelma. Elinkeinojaostossa merellinen strategia ja matkailun tiekartta. Kaupunkiympäristölautakunnassa asuntotonttien vuokrausperusteita ja Siltasaarenportin Lyyra. Kaupunginvaltuustossa Kalasataman raitiotiesuunnitelma ja Kruunuvuorenrannan asemakaava.

 

Maanantai 11.6. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

Tiistai 12.6. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

 

Keskiviikko 13.6.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 14.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Perjantai 15.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa hyväksytään Jätkäsaaren alueen (Panamanranta) asemakaavan muutos, jolla nostetaan asianomaisten kortteleiden rakentamistehokkuutta. Asukasmäärän lisäys on noin 50. Kluuvin Wuorion talon (Unioninkatu 30) asemakaavaa muutetaan niin ikään. Muutos mahdollistaa rakennuksen matalan siipiosan korottamisen neljällä kerroksella etelänpuoleisen pihasiiven korkeuteen.

Kaupunginhallitus valitsee viestintäjohtajan. Esityksenä on, että tällä hetkellä Kone Oyj:n globaalina viestintäjohtajana toimiva Liisa Kivelä valitaan tehtävään. Hienoa, että saimme tehtävään hakemuksia todella ansioituneilta viestintäosaajilta!

Kaupunkipyöräpalvelua esitetään laajennettavaksi. Tänä vuonna Helsingissä on 150 kaupunkipyöräasemaa ja 1 500 pyörää. Palvelu rahoitetaan käyttäjämaksuilla ja kaupungin rahoituksella, joka on max 2 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt lähtökohtana on noin 88 pyöräaseman lisäys. Laajennuksen kustannuksiksi on arvioitu enintään 1 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 (joka on jo varsin pitkälle kulunut). Helsingillä on yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi henkilöstön tasa-arvosuunnitelma. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa korostuu henkilöstön suojeleminen muuhun kuin sukupuoleen perustuvalta syrjinnältä. Sitä on valmisteltu yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa sekä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa.

Elinkeinojaostossa on esillä Helsingin merellisen strategian ja toimenpideohjelman väliraportti. Tavoitteina vuosille 2018-2030 on, että 1) Helsinki tunnetaan maailman parhaiten toimivana merikaupunkina, 2) kansainvälisesti ainutlaatuisia tapahtumia järjestetään merellisessä ympäristössä (esim. Helsinki Biennaali kesällä 2020) ja 3) merellisyyden vahvistaminen on kaikkien etu ja yhteinen tehtävä, hyvinvointia sekä tasa-arvoa lisäävä resurssi, josta jokainen pääsee osalliseksi.

Elinkeinojaostossa käsitellään myös Helsingin matkailun tiekarttaa vuosille 2018-2021. Tiekarttaan sisältyy matkailun kasvu sekä liikematkustajien että vapaa-ajan matkustajien osalta. Kestävyys on kaiken toiminnan keskiössä, ja se luo selkeää kilpailuetua Helsingin matkailulle. Korkealaatuiset kansainväliset tapahtumat, kongressit ja yritystapahtumat lisäävät matkailijamääriä ympäri vuoden.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa käsitellään mm. A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2. A1-kieltä opiskellaan kahden vuosiviikkotunnin verran ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla. Opetusta annetaan yhteensä neljä vuosiviikkotuntia yli valtakunnallisen minimin, mikä tarjoaa oppilaille paremmat mahdollisuudet saavuttaa kuudennen luokan hyvän osaamisen taitotaso.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Töölöntullin korttelin asemakaavan muutosehdotusta. Kaavaratkaisu mahdollistaa 1960-luvun toimistorakennuksen rakennussuojelun ja osittaisen muutoksen asuinkäyttöön sekä uusien asuinkerrostalojen rakentamisen 1960-luvun koulurakennuksen tilalle. Asukasmäärän lisäys on vajaa 400. Samoin asemakaavan muutosehdotuksia Markkinatie 19:ssä, Tattariharjun eritasoliittymässä ja Retkeilijänkatu 11-15:ssä Vuosaaressa.

Pakilaa ja Tuomarinkylää varten on tehty aluesuunnitelma, joka jäi viimeksi pöydälle. Esitettävät uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeet ovat Välitalontien alueen katujen ja Taulutien peruskorjaus, pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantamiskohteet eri puolilla suunnittelualuetta, portaiden peruskorjaus sekä Näsinojan-Tuomarinkylänojan kunnostus ja kehittäminen.

Esillä on myös Mäkelänkadun liikennesuunnitelma välillä Hämeentie-Kumpulantie. Mäkelänkadulle on suunniteltu yksisuuntaiset pyörätiet toteutettavaksi kadun peruskorjauksen yhteydessä. Raitioliikennettä nopeutetaan kasvattamalla pysäkkivälejä ja vähentämällä liikennevaloviivytyksiä.

Vuokrausperusteita ollaan määräämässä asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021. Näitä alueita ovat Kamppi, Etu-Töölö, Ruskeasuo, Hermanni, Vallila, Toukola, Kumpula, Käpylä, Koskela, Oulunkylä, Haaga, Munkkiniemi, Kaarela, Tapaninkylä, Suurmetsä, Herttoniemi, Vartiokylä ja Pitäjänmäki. Valtaosa tonteista on omakotitalo- ja paritalotontteja. Asiakohdan liitteestä näet, koskeeko asia juuri sinun kotisi tonttia.

Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi on valittu Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Lyyra-niminen toteutussuunnitelma. Tästä Hesari jo kirjoittikin. Purettavassa kiinteistössä toimii päiväkoti Kaleva, ja minulle on vakuutettu, että uuteenkin kiinteistöön saadaan päiväkoti mahtumaan.

Kaupunginvaltuustossa jatketaan jo kolmatta kokousta pöydälle jääneen aloitepinon kanssa, ja se on ehtinyt tänä aikana hieman pidentyäkin.

Keskustelua herättänevät Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma, Kruunuvuoren asemakaava sekä ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen.

Kallion lukion perusparannusta ja laajennusta sekä Pihlajiston ala-asteen perusparannusta koskevat hankesuunnitelmat saavat sinettinsä.

Liikenneliikelaitoksen esityslistalla on mielenkiintoisena asiana liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä. Lähellä ydinkeskustaa liityntäpysäköinti maksaa 2-4 euroa/tapahtuma ja edellyttää pääsääntöisesti tunnistautumista matkakortilla. Liityntäpysäköinti voi ydinkeskustan ulkopuolellakin olla maksullista. Aikarajoitus 10-12 tuntia määritellään kuormitetuimmille pysäköintialueille.

 

Helsinki-päivä järjestetään alkavalla viikolla. Tiistaina 12.6. on luvassa valtavasti hienoa ohjelmaa ympäri kaupunkia, ja säänkin pitäisi suosia kohtalaisesti. Tutustu tarjontaan täällä: http://helsinkipaiva.fi/

 

Hyvää uutta viikkoa!

Ota kantaa