Kokoomuksen Sarkomaa: Ihmisen hoitotahdon toteutuminen on turvattava lailla

Blogi

Tiedote 8.6.2018
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kannustaa hallitusta ripeisiin toimiin hoitotahdon selkeyttämiseksi lakiin. Tämän lisäksi on laadittava kansallisen hoitotahdon ohjeistus. Myös Omakanta-palvelua tulee kehittää niin, että se mahdollistaisi ajantasaisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tietojen välittämiseen.

Hoitotahto on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden tai Muistisairaiden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa.

Kuka tahansa voi yllättäen joutua tilanteeseen, jossa joutuu sairaalaan vaikka onnettomuuden takia. Välttämättä potilas ei silloin pysty itse kertomaan hoitotahtoaan.

”Tällä hetkellä Suomessa hoitotahdon muotoa ei ole määrätty laissa, eikä siihen ole kehitetty kansallista hoitotahdon ohjeistusta tai opasta. Tämä voi aiheuttaa erityisen suuria puutteita potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. On vakava puute, että potilaslaissa ei säädetä riittävällä tarkkuudella potilaan suostumuksesta, hoitotahdosta ja omaisten osallistumisesta hoitoa koskevaan päätöksentekoon,” Sarkomaa sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä valmisteli luonnoksen asiakas- ja potilaslaiksi keväällä 2018. Lain on tarkoitus vahvistaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta ja se sisältää pykälät hoitotahdosta

”Kiritän ministeri Saarikkoa, jotta lakiesitys saataisiin vietyä eteenpäin, ettei se jää sote-uudistuksen jalkoihin. Lisäksi lakiin on kirjattava vahvat kirjaukset hoitotahdon muodosta sekä sähköisestä tallentamisesta. Tämä on ollut usean potilasjärjestön toive,” toteaa Sarkomaa

”Omakanta-palvelun mahdollisuutta ajantasaiseen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tietojen välittämiseen tulisi kehittää. Tällä hetkellä jäykkyys Omakannan vapaamuotoisen lomakkeen täyttämisessä on johtanut siihen, että hoitotahtoa ei tehdä tai hoitotahtoa ei pystytä aina hyödyntämään päätöksenteon tukena hoitolinjauksia tehtäessä. ,” Sarkomaa sanoo.

Sarkomaa on aktiivisesti tehnyt työtä laadukkaan ja yhdenvertaisen saatto – ja palliatiivisen hoidon puolesta. Viime syksynä Sarkomaa jätti toimenpidealoitteen saattohoidon kirjaamiseksi lakiin.

Lisätiedot
Sari Sarkomaa
+358 50 511 3033

Ota kantaa