Helsingin kuntapolitiikan viikko 23/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa kaupungin tilinpäätös sekä koulujen perusparannuksia. Konsernijaostossa mietitään UMO:n uusia suuntia. Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin parissa.

 

Maanantai 4.6. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 5.6. 

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Kaupunginhallituksessa hyväksytään vuoden 2017 tilinpäätös. Vuosi meni hyvin, sillä tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 483 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Maanmyyntituloja kertoi 143 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu – sen sijaan pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 165 miljoonaa euroa.

 

Pihlajiston ala-asteen ja Kallion lukion perusparannuksia sekä Päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan (Pohjois-Haaga) uudisrakennusta koskevat hankesuunnitelmat hyväksytään. Kaikki nämä ovat tärkeitä kohteita toimialani kannalta.

 

Kruunuvuoren asemakaavaa muutetaan. Alue käsittää entisen Laajasalon öljysataman pohjoisosan sekä Kruunuvuoren kallioiden metsäalueen. Vanhan öljysataman alueelle on kaavoitettu asuinalue noin 1600 asukkaalle. Tulossa on kerrostalovaltaisia asuinkortteleita, mutta pohjoisosa on varattu laajaksi virkistysalueeksi, jolle rakennetaan ympäristön ehdoilla jalankulkureitit.

 

Sörnäistentunnelin asemakaavaa muutetaan. Muutosehdotus mahdollistaa Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Tarkoituksena on varmistaa tunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa Kalasataman alueen rakentuessa.

 

Ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luovutaan. Terveyskeskusmaksu poistettiin vuoden 2013 alusta helsinkiläisiltä. Eduskunnan oikeusasiamies totesi kantelusta lokakuussa 2017 tekemässään päätöksessä, että terveydenhuoltolain mukaan henkilö voi valita terveyskeskuksen palvelut mistä kunnasta tahansa. Niinpä myös ulkokuntalaiset ja Suomen ulkopuolelta tulevatkin on vapautettava terveyskeskusmaksusta.

 

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma jäi viimeksi pöydälle. Raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on peräti 79,3 miljoonaa euroa. Kalasataman raitiotie välillä Nihti – Kalasataman keskus – Vallilanlaakso – Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus. Se liittyy eteläpäässä suunnitteilla olevaan Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman keskuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.

 

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma jäi myös viimeksi pöydälle. Toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. Toteuttamisohjelman ensimmäinen aikajakso esittää, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien noin 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Ohjelmasta ilmenevät myös esimerkiksi rakennettavat joukkoliikenneyhteydet. Suosittelen lämpimästi tutustumista ohjelmaan.

 

Konsernijaostossa on esillä mm. UMO-säätiön toiminnan kehittämistä koskeva selvitys. Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva UMO-säätiö sr:n tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen. UMOn kokonaistilanteen ja pitkäaikaisten taloudellisten ongelmien selvittämiseksi käynnistettiin kaupunginkanslian sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteinen UMO-säätiötä koskeva selvitys. Selvityksessä on lukuisia toimenpide-ehdotuksia, joita esitetään jaostolle hyväksyttäviksi.

 

Kaupunkiympäristölautakunnalla oli viimeksi superpitkä esityslista, ja niinhän siinä kävi, että suuri osa asioista jäi pöydälle.

 

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet on iso asia, joka liittyy kaupunginhallituksen listalla olevaan yleiskaavan toteuttamisohjelmaan. Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin yleisilmeestä halutaan urbaani. Visiona on, että bulevardikaupunki tarjoaa laadukasta asumista korttelipihoineen ja elämyksellistä työskentely- ja toimintaympäristöä aktiivisine maantasokerroksineen, aukioineen ja lähipuistoineen. Vihdintiestä (osuus Haagan liikenneympyrästä Kaupintielle) sekä Huopalahdentiestä muodostetaan viihtyisä ja vehreä kaupunkibulevardi varaamalla riittävästi tilaa kävelylle, katupuille ja toiminnalle kadunvarsirakennusten kivijalassa.

 

Töölön sairaalan asemakaavaa muutetaan. Tämän legendaarisen sairaalan – itsekin olin sairaalassa potilaana 6-vuotiaana – toiminta päättyy 2020-luvulla ja terveyspalvelut siirtyvät Meilahteen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Töölön alueelle poikkeuksellisen suuren määrän uusia asuntoja, samalla kun valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvot säilytetään.

 

Pakilaa ja Tuomarinkylää varten on tehty aluesuunnitelma. Esitettävät uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeet ovat Välitalontien alueen katujen ja Taulutien peruskorjaus, pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantamiskohteet eri puolilla suunnittelualuetta, portaiden peruskorjaus sekä Näsinojan-Tuomarinkylänojan kunnostus ja kehittäminen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään valtuutettujen aloitteita.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on samoin valtuutettujen aloitteita, jotka koskevat esim. tekojäärataa Lauttasaareen ja maauimalapohjaista uimahallia Puistolaan.

 

Helsinki-päivä lähestyy! Tiistaina 12.12. luvassa valtavasti ohjelmaa ympäri kaupunkia. Tutustu tarjontaan täällä: http://helsinkipaiva.fi/

 

Hyvää viikonloppua ja alkavaa uutta viikkoa!

Ota kantaa