Helsingin kuntapolitiikan viikko 22/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa hyväksytään ensi vuoden talousarvion raami, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma ja yleiskaavan toteuttamisohjelma. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma ja Lauttasaaren uusi koulu&päiväkoti. Kaupunkiympäristölautakunnassa huikean pitkä lista, esim. Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet. Kaupunginvaltuusto pitää kyselytunnin ja jatkaa viime kokouksessa pöydälle jääneen valtavan aloitekasan käsittelyä.

 

Maanantai 28.5. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

Tiistai 29.5. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Kulttuurilautakunnan nuorisojaosto

 

Keskiviikko 30.5.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 31.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Perjantai 1.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa isoin asia on vuoden 2918 talousarvion raamin hyväksyminen. Asiasta tiedotetaan tarkemmin maanantaina.

Mittava asia on myös Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma. Raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on peräti 79,3 miljoonaa euroa. Kalasataman raitiotie välillä Nihti – Kalasataman keskus – Vallilanlaakso – Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus. Se liittyy eteläpäässä suunnitteilla olevaan Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman keskuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. Toteuttamisohjelman ensimmäinen aikajakso esittää, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien noin 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Ohjelmasta ilmenevät myös esimerkiksi rakennettavat joukkoliikenneyhteydet. Suosittelen lämpimästi tutustumista ohjelmaan.

Kaupunginhallituksessa hyväksytään myös Vuosaaren Aromikujan alueen ja Kaarelan Puustellintie 1:n asemakaavojen muutokset.

Elinkeinojaostossa hyväksytään Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman periaatteet sekä Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa. Päätavoitteet ovat, että 1) kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset ja saavutettavat mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään, 2) oppimisympäristöt, pedagogiset ratkaisut ja ohjaus edistävät sitä, että ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat vastaamaan kantaväestön oppimistuloksia, 3) toimintakulttuuri on osallistavaa ja se perustuu jokaisen arvostukseen, tasavertaisuuteen, luottamukseen sekä oppijan omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä 4) henkilöstön osaaminen on kielitietoista ja ottaa huomioon asiakkaan monimuotoiset tarpeet.

Aamutoimintaa järjestetään perusopetuksessa ensi lukuvuonnakin eka- ja tokaluokkalaisille, ja se vakiinnutetaan osaksi toimialan palveluja.

Käsittelyssä on myös vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raami.

Tutkittavana on lisäksi kasa aloitteita, joista eniten huomiota on saanut aloite maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että kustannukset nousisivat 19,4 miljoonaan euroon. Vaihtoehtona esitetään esim. kirjaston palvelujen kehittämistä ja tuen keskittämistä erityisesti niille, joilla on taloudellisia vaikeuksia rahoittaa opiskeluaan. Minusta pitäisi ennen kaikkea odottaa valtakunnallista ratkaisua eikä ryhtyä houkuttelemaan Helsinkiin yhä lisää lukiolaisia maksuttomalla koulutuksella, jos naapurikunnissa ei ole samaa tarjolla.

Lautakunta antaa lausunnon myös Lauttasaaren uuden ala-asteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta. Tilat voitaisiin ottaa käyttöön tammikuussa 2020.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista on hengästyttävä.

Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteet jäivät viimeksi pöydälle.

Uutena isona asiana listalla ovat Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet. Listatekstin mukaan Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunki yhdistää ympäröivää kaupunkirakennetta osana nykyisiä kaupunginosia Munkkiniemeä, Haagaa ja Pitäjänmäkeä. Yleisilmeestä tulee urbaani, bulevardikaupunki tarjoaa laadukasta asumista korttelipihoineen ja elämyksellistä työskentely- ja toimintaympäristöä aktiivisine maantasokerroksineen, aukioineen ja lähipuistoineen. Vihdintiestä (osuus Haagan liikenneympyrästä Kaupintielle) sekä Huopalahdentiestä muodostetaan viihtyisä ja vehreä kaupunkibulevardi varaamalla riittävästi tilaa kävelylle, katupuille ja toiminnalle kadunvarsirakennusten kivijalassa.

Malmin lentoasemakin on listalla. Tällä kertaa kyseessä on lentoaseman rakennusten tarkistettu asemakaavan muutosehdotus. Lentoasemarakennukselle, lentokonehallille sekä autohallille laadittu asemakaavan muutos, jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 -merkinnöin.

Jätkäsaarenlaiturin liikennesuunnitelma kiinnostaa varmasti ainakin Länsisataman suunnalla asuvia. Jätkäsaarenlaiturin uudessa liikennesuunnitelmassa kadun kolmatta ryhmittymiskaistaa on pidennetty noin 50 metrillä. Kaistan pidentäminen ei aiheuta muutoksia raitio- tai pyöräliikenteen järjestelyihin. Jalankulun käyttämä katutila tulee kaventumaan nykyisestä paikoin noin 80 senttimetriä.

Lisäksi valtavasti pieniä asemakaavan muutoksia, puistosuunnitelmia, vastauksia aloitteisiin ym.

Kaupunginvaltuustossa jatketaan erityisesti viimeksi pöydälle jääneen aloitekasan kanssa, ja kokouksen seuraamiseen kannattaa kotisohvilla varata jälleen runsaat eväät. Kokous alkaa kuitenkin kyselytunnilla, joka antaa mahdollisuuden käsitellä melkein mitä tahansa ajankohtaista kysymystä.

Erinomaista viikkoa!

 

Ota kantaa