Muistisairaiden kuntoutus uudistuu

Blogi

Julkaistu Muisti-lehdessä 2/2018
Muistiliiton johdolla vuonna 2016 valmisteltu muistisairaan hyvän kuntoutuksen, hoivan ja hoidon kriteerit on oiva ohjenuora palveluiden kehittämiseen. Se oli myös tärkeä tuki, kun toimin jäsenenä kuntoutuksen uudistamiskomiteassa, jossa pidin vahvasti esillä muistisairaiden asiaa.

Linjasimme, että iäkkään kuntoutumisprosessin tavoitteena on asiakkaan kunnon ja toimintakyvyn paraneminen, ylläpitäminen tai kunnon heikkenemisen hidastuminen.

Komitea esitti ikääntyvälle väestölle maakunnallista kotikuntoutuksen toimintamallia. Omaishoitajan arvokasta mutta vaativassa työssä jaksamista on tuettava enemmän.

Kuntoutuksen onnistuminen edellyttää vastuullisen asiakasohjauksen mallia ja selkeää tavoitetta kuntoutukselle. Kuntoutuksen uudistamiskomitean linjauksen mukaan asiakkaan tilanteen vaatiessa tulisi laatia asiakassuunnitelma, tehdä päätökset etuuksista, palveluista ja tuista sekä kartoittaa palveluntuottajat, joista asiakas voi valita. Korostamme, muistisairaan on saatava tukea valinnan tekemiseen. Asiakkaan tai omaishoitoperheen on mahdollista saada nimetty palvelukoordinaattori.

Kuntoutuksella on tuettava muistisairaan ihmisen mahdollisuuksia elää mahdollisimman mielekästä ja aktiivista elämää sairaudesta huolimatta. Terveyden edistäminen pitää olla muistisairaan ihmisen oikeus.

Muistiliitto on eduskuntatyössä tärkeä voimavara. Otan mielelläni vastaan ajatuksia muistisairaiden asioiden edistämiseksi.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Muistiliiton varapuheenjohtaja

Ota kantaa