Helsingin kuntapolitiikan viikko 21/2018

Blogi

Hieman tavallista vähemmän kokouksia tällä viikolla. Kaupunginhallituksessa hulevesiohjelma ja virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sote-lautakunnassa kotouttamisohjelma ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmän kokonaisuudistus.

 

Maanantai 21.5. 

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 22.5. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Torstai 24.5.

Rakennuspalveluliikelaitoksen (STARA) johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään kaupungin hulevesiohjelmaa. Ohjelmassa esitetään hulevesien ja niiden hallinnan suunnittelun, käsittelyn ja johtamisen prioriteettijärjestys. Hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä ja hyödyntää syntypaikallaan. Prioriteettijärjestys ohjaa suunnittelijoita lisäämään hulevesien hyödyntämistä ja käsittelyä paikallisesti esim. viheralueita hyödyntäen, jolloin hulevesien johtamisesta syntyviä kustannuksia voidaan vähentää.

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sisältää Stadin ammattiopiston organisaatiouudistukseen liittyviä järjestelyjä. Esitys jäi viimeksi pöydälle. Uudistusta kannatetaan oppilaitoksessa varsin laajasti, ja niin kannatan minäkin.

Lisäksi käsiteltävänä viimeksi pöydälle jääneet toivomusponnet nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämisestä ja vaihtoehtoisten keinojen löytämisestä leipäjonoille. Kaupungin tavoitteena on, että leipää ei tarvitsisi jonottaa (ainakaan) ulkona.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään mm. Helsingin kaupungin kotouttamisohjelmaa sosiaali- ja terveystoimen osuuden osalta. Sote-toimialan toimenpidekokonaisuus kuuluu eriarvoisuuden ehkäisemisen teemaosuuteen. Esityksessä todetaan, että tarvitaan enemmän tietoa muun muassa ulkomaalaistaustaisten palvelujen käytöstä ja odotuksista sote-huollossa. Tästä on tarkoitus teettää selvitys. Lisäksi panostetaan henkilöstön koulutukseen erityiskysymysten (kidutetut, silpomiset, pakkoavioliitot, monikulttuurinen vanhustyö, ihmiskaupan uhrit) osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslistalla on mm. nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmän kokonaisuudistus. Nykyistä järjestelmää ei pidetä tasapuolisena kaikkia toimijoita kohtaan, vaan se suosii niitä, jotka ovat järjestelmän piirissä. Avustusten ja muun tukemisen lisäksi nuorisopalvelulla on hallinnassaan 11 toimipaikkaa, joita myönnetään tällä hetkellä nimikkotiloiksi vuodeksi kerrallaan. Uudessa mallissa valmistellaan jokaisen nykyisessä järjestelmässä olevan järjestön osalta korvaava ratkaisu joko avustuksin, sopimuksin/välivuokrauksen avulla tai mahdollisena siirtona järjestökonttoriin Viipurinkatu 2:een.

Kesä on tullut – aurinkoista viikkoa!  

Ota kantaa