Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Helsinki ja Uusimaa aloittavat laajat valinnanvapauspilotit

Blogi

TIEDOTE 15.5.2018
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa iloitsee tuoreesta päätöksestä valinnanvapauden pilottialueista. Päätös mahdollistaa sen, että mittava Helsingin ja lähes koko muun Uudenmaan yhdessä tekemä valinnanvapauspilottihakemus saadaan vietyä riittävällä laajuudella käytäntöön. Sarkomaa onnittelee kotikaupunkiaan.

Rahoitusta myönnetään kymmenen maakunnan alueelle. Metropolimaakunta sai puolet jaossa olevista pilottirahoista. Helsingin ja Uudenmaan pilottihakemukselle myönnettiin 50 miljoonaa euroa jaossa olleesta 100 miljoonasta. Uudellamaalla kokeillaan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja hammashoitolan valintaa sekä asiakassetelin käyttöä. Kokeilut alkavat, kun eduskunta on kesän aikana hyväksynyt valinnanvapauslain.

”Helsinki ja muu Uudenmaan metropolimaakunta on 1,7 miljoonan asukkaan alue, jonka erityislaatuisuuden tunnistaminen on koko sote- uudistuksen etenemisen ehto. Pilottipäätös on tässä taas loikka eteenpäin”, Sarkomaa toteaa.

”On päivänselvää, ettei mikään muu alue voi kokeilla valinnanvapauspalveluita metropolin puolesta. Valinnanvapauden laaja kokeilu on uudistuksen onnistumisen edellytys.”

”Pilotti on mahdollisuus kehittää metropolialueelle sopivat toimintatavat. Piloteilla voidaan hallita uudistuksen alkuvaiheen menoriskejä ja pehmentää muutoksen suuruutta. Pilottien tarkoituksena on tukea vaiheistettuna valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta ja toimia siten osaltaan maakuntien muutostukena”, Sarkomaa toteaa.

Päätökset pilottialueista ja niiden rahoituksesta on tehty 19 henkilön asiantuntijaryhmän laatiman arvioinnin perusteella.

Pilottihankkeita hallinnoivat alueelta valitut vastuukunnat tai kuntayhtymät, koska uudet maakunnat muodostetaan vasta vuoden 2020 alussa.

”Pilotit alkavat näkyä ihmisten arjessa viimeistään vuoden 2019 alussa. Maakunnan asukas voi esimerkiksi valita sosiaali- ja terveyskeskuksen, josta hän saa hoitajan ja lääkärin palveluita sekä neuvontaa sosiaalipalveluista. Sosiaali- ja terveyskeskus voi olla yksityinen tai julkinen.”

Pilottialueiden asukkaille tiedotetaan valintamahdollisuuksista ennen pilottien käynnistymistä.

”Seuraavaksi hallituksen on keskityttävä  ministeri Bernerin johdolla valmisteltavaan kaupunkien kasvuohjelman sekä laajan kaupunki- ja metropoliselonteon laatimiseen.”

Lisätietoja

Sari Sarkomaa
+358 505113033

Ota kantaa