Helsingin kuntapolitiikan viikko 20/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa kestävää kaupunkiliikkumista, paperittomia sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kaupunginvaltuusto kokoontuu kahdesti: pks-valtuustojen yhteiskokoukseen ja aloitekasan kimppuun. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteita.

 

Maanantai 14.5. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 15.5. 

Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen yhteiskokous

Kaupunkiympäristölautakunta

(Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokous on peruutettu)

 

Keskiviikko 16.5.

Kaupunginvaltuusto

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

Torstai 17.5.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Sosiaalilautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Perjantai 18.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) jäi viimeksi pöydälle. Se on kaikki eri liikkumismuodot kattava ohjelma, joka perustuu Euroopan komission vuonna 2013 laatimaan konseptiin ja ohjeistukseen. Suunnitelma edistää kaikkien liikkumismuotojen tasapainoista kehittämistä, ja samalla kannustetaan siirtymään kestävämpiin liikkumismuotoihin. Tärkeää olisi tietenkin, ettei lyhenne SUMP olisi enne.

Paperittomia koskevassa keskustelussa puhututtanut turvapaikanhakijoiden ja paperittomien henkilöiden palvelutarpeita koordinoivan työryhmän selvitys on valmistunut. Helsingissä on paperittomia henkilöitä noin 1 000. Lisäksi Romaniasta ja Bulgariasta on ns. EU-liikkuvia henkilöitä noin 5000. Selvityksen mukaan paperittomien määrä voi kaksin- tai kolminkertaistua vuoden 2018 aikana, kun annetaan kielteisiä päätöksiä turvapaikkahakemuksista. Selvitys jäi viimeksi pöydälle, mutta se merkittäneen nyt tiedoksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistäminen säilyy kunnan lakisääteisenä tehtävänä myös mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Kaupunkistrategiassamme todetaan, että Helsinki luo terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet kaupunkiin ja nostaa liikkumisen lisäämisen pilottihankkeeksi. Saamme kokouksessa esityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseksi ja koordinoinniksi, joka jäi viimeksi pöydälle. Kaupunkiin perustetaan HYTE-ohjausryhmä ja HYTE-koordinaattorin tehtävä. Ehkäisevän päihdetyön toimielimeksi ehdotetaan kaupunginhallitusta.

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sisältää Stadin ammattiopiston organisaatiouudistukseen liittyviä järjestelyjä. Esityksestä on tullut jonkin verran palautetta. Kentällä ollaan huolissaan erityisesti Bryggasta. Käyn ehdotusta vielä läpi toimialalla.

Vuoden 2019 talousarvion raami jää pöydälle kahdeksi viikoksi. Suotuisan talouskehityksen ja vahvan väestökasvun ansiosta vuoden 2019 talousraamiin tulee merkittävästi lisää väljyyttä aikaisempiin vuosiin nähden. Valoisampi taloustilanne yhdessä kaupunkistrategian taloustavoitteiden kanssa mahdollistaa tulevan vuoden talousarvioraamiin 127 miljoonan euron korotuksen käyttötalousmenoihin.

Lisäksi käsiteltävänä on runsaasti aloitteita ja toivomusponsia.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa esitetään Helsingin Satama Oy:n ja HUSsin ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu tällä viikolla poikkeuksellisesti peräti kahdesti. Tiistain kokous on yhteinen Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunginvaltuustojen kanssa ja pidetään Vantaalla. Sitä voi normaaliin tapaan seurata osoitteessa www.helsinkikanava.fi. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä kaupunkien yhteinen lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta. Lausunto on hyvin samankaltainen kuin Helsingin aiempi, tosin vielä hieman tyrmäävämpi lausunto.

Kaupunginvaltuuston keskiviikon kokouksessa on esillä Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen. Eniten aikaa taitaa mennä kuitenkin aloitteiden käsittelyssä. Aloitteita on joka lähtöön: Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen veroparatiisitalouden torjumiseen ja kivihiilestä luopumiseen.

En poikkeuksellisesti osallistu itse kaupunginvaltuuston kumpaankaan kokoukseen, koska olen New Yorkissa edustamassa Helsinkiä Engaged Cities -järjestön Cities of Service -kilpailun finaalissa, jonne olemme päässeet 9 muun finalistin kanssa. Perästä kuuluu.

Kaupunkiympäristölautakunnassa ovat esillä Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteet. Alue on suorastaan ikoninen helsinkiläinen teollisuusalue. Roihupellon suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on turvata elinkeinoelämän toiminta; määritellä alueet, jotka pidetään myös jatkossa työpaikka- ja tilaa vievän kaupan käytössä; sekä profiloida työpaikka-aluetta tulevaisuuden elinkeinoelämän tarpeita varten. Kaupungin tavoite on parantaa alueella elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Samalla rajataan päivittäistavarakaupalle ja asumiselle mahdolliset paikat. Toimitilojen muuttaminen asumiseen ei ole yleiskaavan mukaan mahdollista, eikä kaupungin näkökulmasta toivottavaa, vaan alueella pyritään säilyttämään nykyinen kaavoitettu toimitilavaranto. Alue kiinnostaa myös kasvatuksen ja koulutuksen kannalta, sillä nykyinen iso Staran varikkotontti on kaavoitettu tulevalle Stadin ammattiopistolle.

Yhtä ikoninen on kaupunkiympäristön toimialan käytössä ollut Kansakoulukatu 3:n kiinteistö, jota ollaan nyt myymässä 19,5 miljoonalla eurolla CapManille. Kaupungin toiminnot siirtyvät Kaupunkiympäristön toimialan yhteisiin tiloihin Kalasatamaan.

Steniuksentiellä tarkistetaan asemakaavaa. Kyseessä on entisen pelastuskoulun ja Pääkaupungin turvakoti ry:n tontit. Koulun tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tyhjilleen jääneen koulurakennuksen ottamisen asuinkäyttöön sekä kolmen täydentävän asuinrakennuksen sijoittamisen tontille. Turvakodin tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tontin käyttötarkoituksen muutoksen asumiseen

 

Jo nyt kannattaa tutustua Helsinki-päivän (12.6.) runsaaseen ohjelmatarjontaan. Tarjolla on runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa ympäri kaupunkia.

 

Aurinkoista viikkoa!  

Ota kantaa