Helsingin kuntapolitiikan viikko 17/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa käsitellään valtuutettujen aloitteita. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto tekee päätöksiä kieliopinnoista. Kaupunkiympäristölautakunta pähkäilee Arabian tehdaskorttelin asemakaavaa. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on nuorten aloitteita.

Maanantai 23.4. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 24.4. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 25.4.

Kaupunginvaltuusto

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Torstai 26.4.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Perjantai 27.4.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen käsiteltävänä on kolmisenkymmentä valtuutettujen aloitetta kaikista mahdollisista aihepiireistä. Näissä riittänee pureksimista seuraavankin viikon kokoukseen.

Esityslistalla on myös Helsingin Medialukion perusparannusta koskeva hankesuunnitelma, joka jäi viimeksi pöydälle. Kuulemme asiasta tarkemman selvityksen.

Kaupunginhallituksella on lisäksi torstaina aamukoulu. Tällä kertaa käsitellään tapahtumasäätiön valmistelutilannetta. Kaupungissa laaditaan nimittäin selvitystä toimintamallista, jossa ensisijaisesti Helsinki-viikon säätiö sr ja toissijaisesti muu kaupunkikonserniin kuuluva yhteisö / säätiö toimisi kaupungin merkittävien tapahtumien tuotannosta vastaavana osaamiskeskittymänä. Ajatuksena on, että suurten tapahtumien tapahtumatuotannon kokoaminen yhteen organisaatioon vahvistaisi Helsinkiä kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. Kokouksessa saadaan lisäksi katsaus muistovuoden 1918 huomioimisesta ja vielä tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistuksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa käsitellään mm. HSL:n ajankohtaiskatsaus.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto vahvistaa valmistavan opetuksen järjestämispaikat, joita ehdotetaan olevan 21. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu vasta Suomeen muuttaneille lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taito ei riitä suomen kielellä opiskeluun.

Listalla on jälleen myös paljon kieltenopiskeluun liittyvää asiaa: A1-kielen tuntijaoksi vahvistetaan kaksi vuosiviikkotuntia ensimmäisellä vuosiluokalla ja kaksi vuosiviikkotuntia toisella vuosiluokalla. Peruskoulujen kaksikielistä suomi-englanti -opetusta laajennetaan Vesalan ja Laajasalon peruskouluihin. Näille luokille haetaan soveltuvuuskokeella. Itäkeskuksen, Merilahden ja Kannelmäen peruskouluissa ja Siltamäen ala-asteella tarjotaan kielirikasteista suomi-englanti -opetusta, johon ei haeta erikseen. Ruotsin kielen kielikylpyopetus laajennetaan Hiidenkiven peruskouluun. A2-kielten opiskelu alkaa 4. vuosiluokalta, ja valikoimaksi vahvistetaan kielet ruotsi, englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä ja kiina.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään viime kokouksessa pöydälle jäänyttä Arabian tehdaskorttelin tarkistettua asemakaavan muutosehdotusta. Hesari kirjoitti aiheesta viime viikolla teemalla ”Tuhoaako korkea rakentaminen Arabian historiallisen tehdaskorttelin luonteen vai tekeekö se siitä alueen vetovoimaisen keskuksen?”. Korttelin keskeisimmälle alueelle suunniteltu rakentaminen on merkittävästi ympäröivää rakennuskantaa korkeampaa ja korkeimpaan rakennukseen on suunniteltu 25 kerrosta.

Suunniteltu asukasmäärän lisäys on 1 000–1 250 asukasta.

Käsittelyssä ovat myös Vattuniemen suunnitteluperiaatteet. Uusien suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on luoda edellytykset Vattuniemen suunnittelulle nykyistä paremmin kokonaisuutena, jossa yksittäisten tonttien sijaan tarkastellaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennettä kokonaisvaltaisesti.

Listalla on myös runsas määrä puistosuunnitelmia eri puolille kaupunkia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kehitysvammaisten ja autisminkirjon henkilöiden asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan hankintaa ja suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankintaa. Se saa myös katsauksen sosiaalialan tehtävärakenteiden uudistamisesta. Sen käsiteltävänä on myös ulkopaikkakuntalaiselta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen (Hesarissa juttu aiheesta) ja Helsingin kaupungin kotouttamisohjelma.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaisi irrottaa kirjastopalvelut kulttuuripalvelukokonaisuudesta omaksi kirjastopalvelukokonaisuudesta, ja käsiteltävänä on tätä koskeva esitys.

Kaupunginvaltuuston esityslistalla on nuorten aloitteita. Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuorten aloitteita tehtiin vuoden 2017 heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana yhteensä yhdeksän (9). Aloitteet jakaantuvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (4), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (1) ja kaupunkiympäristön toimialan (5) toimintaan.

Esityslistalla on myös Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma. Hernesaareen on tulossa 6 900 asukasta ja 3 000 työpaikkaa, joiden kulkemisen tarpeet yleissuunnitelmalla pyritään ratkaisemaan. Hernesaaren raitiotie on 2,1 km pitkä laajennus Helsingin nykyiseen raitioverkkoon. Suunniteltu linjaus alkaa Hietalahdesta, Bulevardin länsipäästä, josta se jatkuu pitkin reittiä Telakkakatu – Eiranranta – Laivakatu

Hernesaaren eteläkärkeen saakka. Kustannusarvio on 16,9 miljoonaa euroa.

Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttaminen on myös käsiteltävänä. Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 5 700 asukkaalle entisen maaliikennekeskuksen alueelle. Kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen.

Hyvää tulevaa viikkoa!

Ota kantaa