Kokoomuksen Sarkomaa:  Sote-uudistusta ei rahoiteta asiakasmaksujen osuutta kasvattamalla

Blogi

TIEDOTE 20.4.2018

Julkaisuvapaa heti

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki uudistuu osana sote-uudistusta. Uusi laki lähtee lausuntokierrokselle tänä keväänä ja tulee eduskunnan käsiteltäväksi tulevana syksynä. Lähtökohta ja kivijalka on, että asiakasmaksuilla kerättävä summa ei uudistuksen myötä nouse. Tarkoitus on yksityiskohtaisesti säätää, mistä asioista saa periä maksun. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa on tyytyväinen suuntaan, johon uudistuksella ollaan menossa.

”Olen todella iloinen, että alaikäisten terveyspalveluista tehdään hallituspuolueiden voimin kokonaan maksuttomia. Tämä tarkoittaa sitä, että erikoissairaanhoidon palveluistakaan ei jatkossa peritä lapsilta poliklinikka- tai laitoshoitomaksuja. Tämä on lasten etu. Maksuttomuudella tavoitellaan lasten terveyserojen kaventamista ja vahvistetaan tasa-arvoa”, Sarkomaa toteaa.

Uusi laki tuo mukanaan muitakin hyviä muutoksia. Toisin kuin nykyään maksukattoon laskettaisiin tulevaisuudessa myös hammashoidon asiakasmaksut. Tämä on Sarkomaan mukaan kansanterveysteko. Heikko suunterveys on iso terveyserojen kasvattaja. Suun terveys tärkeä osa kokonaisterveyttä.

Tarkoitus on myös poistaa vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen asiakasmaksuissa nykyään vallitseva epätasa-arvo ja sekavuus. Nykyisin saman tyyppisen hoivan maksut voivat vaihdella huomattavasti sen mukaan, katsotaanko kyseessä olevan laitoshoito vai tehostettu palveluasuminen. Maksujen viidakkoa on tarkoitus selkeyttää ja löytää keinoja helpottaa kaikkein heikommassa asemassa olevien tilannetta.

Myöskään oppositio ei voi nyt väittää, että sote-uudistus rahoitettaisiin asiakasamaksujen osuutta kasvattamalla. Suomessa asiakasmaksut ovat Pohjoismaiden korkeimmat, eikä niitä ole varaa korottaa.”

”Tulevaisuudessa asiakasmaksut perimättä, jos maksut vaarantavat asiakkaan toimeentulon. Mielestäni maksut pitäisi aina jättää perimättä, jos asiakas joutuisi hakemaan toimeentulotukea niiden maksamista varten. Yhdenvertainen pääsy palveluihin on koko sote-uudistuksen ydin.”

Lisätiedot:
Sari Sarkomaa

+358 505113033

Ota kantaa