Helsingin kuntapolitiikan viikko 16/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa käsitellään nuorten aloitteita. Elinkeinojaosto tutustuu Ikean Koivusaarea koskeviin suunnitelmiin. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa tehdään päätöksiä 5-vuotiaiden varhaiskasvatusasioista.

 

Maanantai 16.4. 

Kaupunginhallitus

Elinkeinojaosto

 

Tiistai 17.4. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

 

Keskiviikko 18.4.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

Torstai 19.4.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on nuorten aloitteita. Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuorten aloitteita tehtiin vuoden 2017 heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana yhteensä yhdeksän (9). Aloitteet jakaantuvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (4), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (1) ja kaupunkiympäristön toimialan (5) toimintaan. Helsingin nuorisoneuvosto toteaa lausunnossaan, että ”viimeisimpien aloitteiden vastaukset ovat olleet niin virkamieskielellä kirjoitettuja, etteivät nuoret ole saaneet niistä selvää”. Otetaan siis opiksi!

Esityslistalla on myös Helsingin Medialukion perusparannusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen. Kaupunginhallitus antaa myös lausunnon OKM:lle suomalaisen yo-tutkinnon järjestämisestä englannin kielellä tehdystä selvityksestä. Viime kokouksessa pöydälle jääneet Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskuksen YVA:aa ja Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineistoa koskevat lausunnot saataneen maaliin.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa käsitellään alueen varaamista Ikean toimitilahankkeen suunnittelua varten. Hanke sijoittuisi Koivusaareen. Alueelle on suunniteltava ainakin IKEA-tavaratalo ja siihen liittyviä toimistotiloja sekä muita liike-, hotelli- ja toimistotiloja. Varausalueelle ei saa suunnitella asumista. Keskuksen yhteyteen on tavoitteena suunnitella kolmas sisäänkäynti Koivusaaren metroasemalle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään 5-vuotiaiden asioita: varhaiskasvatusmaksua yli 4 tunnin varhaiskasvatuksen osalta – se on tarkoitus linjata samalla tavoin kuin eskareilla – ja yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle maksettavaa korvausta 5-vuotiainen 4 tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämisen kriteerejä tarkennetaan. Samalle palveluntuottajalle voidaan myöntää enintään yksi käynnistämistuki vuodessa. Käynnistämistuki voidaan myöntää enintään kolme kertaa samalle palveluntuottajalle. Kokouksessa päätetään myös avustusperusteista iltapäivätoiminnan avustuksiin. Avustus sisältää oppilaskohtaisen ja ryhmäkohtaisen avustuksen, uuden ryhmän perustamisrahan, välipalan ja harkinnanvaraisen avustuksen esim. erityisen tuen oppilaista.

Peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetusten hankinta lukuvuosille 2018–2021 käynnistetään.

Lautakunta antaa myös lausunnon Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelmasta. Hankkeelle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018–2027 varattu 14 miljoonaa euroa toteutettavaksi vuosina 2019–2020.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Arabian tehdaskorttelin asemakaavan muutosehdotusta. Arabian tehdaskorttelin laajamittainen kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska Fiskars Oyj lopetti tehdastoimintansa alueelta 2016. Lisäksi Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on siirtämässä alueella sijaitsevat toimintonsa Otaniemeen. Tavoitteena on toteuttaa poistuvien toimintojen tilalle alueen nykyisiin sekä uusiin rakennuksiin tiloja opetusta, työntekoa, palveluja, asumista ja kauppaa varten.

Munkkivuoressa, Niemenmäessä, Etelä-Haagassa ja Kivihaassa otetaan käyttöön asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä.

Hyvää viikonloppua!

 

 

Ota kantaa