Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Mainioita vastauksia Helsingin ja Uudenmaan sote-huoliin kehysriihestä

Blogi

TIEDOTE 12.4.2018

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää merkittävänä kehysriihen päätöstä  sote-uudistuksen valinnanvapauspilottien määrärahan tuplaamista 200 miljoonalla eurolla. Päätös on vahva ele siihen, että mittava Helsingin ja lähes koko muun Uudenmaan valinnanvapauspilottihakemus saadaan vietyä riittävällä laajuudella käytäntöön. Sarkomaa pitää tätä tervetulleena kaupunkipoliittisena edistysaskeleena.

”On päivänselvää, ettei mikään muu alue voi kokeilla palveluita metropolin puolesta. Olen pitänyt välttämättömänä, että hallitus kehysriihessä varmistaa pilottirahoituksen riittävyyden. Tämän työn hallitus teki kiitettävästi”, iloitsee Sarkomaa.

”Valinnanvapauden pilotointi on koko sote-uudistuksen onnistumisen edellytys. Piloteilla ja palvelusetelikokeiluilla voidaan hallita uudistuksen alkuvaiheen menoriskejä ja pehmentää muutoksen suuruutta”, hän jatkaa.

Pilotit voivat alkaa 1.7.2018, kun eduskunta on hyväksynyt valinnanvapauslain. Päätökset piloteista tehdään toukokuussa 2018.

Sarkomaan mukaan Helsingin sote-huoliin tervetullut vastaus oli myös se, että hallitus lupasi yhdessä kaupunkien  kanssa tarkemmin arvioida muutoskustannusten, kuten tila- ja ict-kustannusten sekä palkkaharmonisaation todellista tasoa.

”On välttämätöntä, että maakuntien toiminnan aloitus vuonna 2020 sujuu hyvin. Tämä on edellytys sille, että palvelut voidaan järjestää laadukkaasti ja vaikuttavasti. Myös aloitusvuoden 2020 rahoituksen riittävyyttä palvelutarpeen kasvussa on luvattu arvioida, kuten Helsingistä on toivottu,  ja tarvittaessa huomioida korjaustarve maakuntien rahoituslain täydennyksessä syksyllä 2018. On viisasta, että kaupungit ja valtio arvioivat jatkossa yhdessä näitä vaikutuksia ja etsivät yhtenevät näkemyksen luvuista. Kaupunkilaisten palvelut turvataan parhaiten yhteistyössä”, Sarkomaa sanoo.

Lisätietoja

Sari Sarkomaa

050 5113033

 

Ota kantaa