Helsingin kuntapolitiikan viikko 15/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa päätetään Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelmasta ja nopeusrajoitusten määrittämisen perusteista. Kaupunkiympäristölautakunta kuulee selvityksen Helsingin liikenteen kehityksestä 2017. Sosiaali- ja terveyslautakunnan listalla on kehitysvammaisten ja autisminkirjon henkilöiden asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan hankintoihin liittyvien periaatteiden määrittäminen. Kaupunginvaltuustossa istutaan pitkää iltaa, sillä esityslistalla on kyselytunnin lisäksi vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu.

 

Maanantai 9.4. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 10.4.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tarkastuslautakunta

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

 

Keskiviikko 11.4.

Kaupunginvaltuusto

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa hyväksytään Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma, josta Helsingin Sanomat jo uutisoikin. Työt Telakkakadulla on tarkoitus aloittaa jo loppukesästä. Suunniteltu linjaus alkaa Hietalahdesta, Bulevardin länsipäästä, josta se jatkuu pitkin reittiä Telakkakatu – Eiranranta – Laivakatu

Hernesaaren eteläkärkeen saakka. Linja rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe ulottuu Hietalahdenrannasta Hernesaaren pohjoisosaan. Raitiotielle rakennetaan väliaikainen kääntöpaikka.

Toisessa vaiheessa otetaan käyttöön Laivakadun radan ja Hernesaaren päätepysäkki, jolloin linjan 6 päätepysäkki siirtyy Eiranrannasta lopulliselle päätepysäkille Hernesaaren kärkeen. Hernesaaren raitiotien ensisijainen tehtävä on toimia Hernesaareen ja Telakkarantaan suunniteltujen asuin- ja työpaikka-alueiden joukkoliikenneyhteytenä. Alueelle suunnitellaan asuntoja 7 300 asukkaalle. Kustannusarvio on 16,9 miljoonaa euroa. Tarpeellinen hanke.

Pasilan Postipuiston asemakaavaa muutetaan. Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 5 700 asukkaalle entisen maaliikennekeskuksen alueelle, kuten Hesarissakin jo uutisoitiin. Kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen. Alueen toteuttaminen maksaa kaupungille noin 50 miljoonaa euroa, mutta rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta arvioidaan saatavan 140-150 miljoonaa euroa.

Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet jäivät viimeksi pöydälle. Päätösehdotuksen mukaan asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus olisi 30 km/h koko kaupungissa ja moottoriväylien nopeusrajoitus 60-80 km/h. Ehdotuksesta äänesteltiin jo kaupunkiympäristölautakunnassa. Harmittaa, ettei liikenneturvallisuuden edistämiseksi ole keksitty muita keinoja kuin nopeusrajoitusten alentaminen.

Lisäksi puhutaan mm. yhteyksistä Vartiosaareen ja annetaan lausunto Kasvitieteellisen puutarhan suojelemisesta.

Kaupunkiympäristölautakunta kuulee selvityksen Helsingin liikenteen kehityksestä 2017. Selvitys sisältää mielenkiintoisia tietoja. Helsingin niemen rajalla joukkoliikenteen osuus oli syysarkipäivän henkilöliikenteestä 70,4 prosenttia vuonna 2017. Osuus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Poikittaisliikenteen laskentalinjoilla joukkoliikenteen osuus oli 21,1 %, mikä on 1,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2016. Edelliseen vuoteen verrattuna autoliikenteen määrät vähenivät niemen rajalla 7 % ja kantakaupungin rajalla 4 %.

Kuninkaantammen Muotokuvankadun asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa 3–5-kerroksisten puukerrostalojen rakentamisen. Asukasmäärän lisäys nykyiseen asemakaavaan verrattuna on noin 100.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa lausuntoja mm. aloitteesta, joka koskee frisbeegolfradan rakentamista Laajasaloon. Päätösehdotuksen mukaan Laajasalon alue ei sovellu frisbeegolfradan rakentamiseen rajallisen maa-alueen, vilkkaan muun käytön ja käynnissä olevien asemakaavamuutosten takia.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa istuttaneen pidempää iltaa tiistaina, sillä listalla on kehitysvammaisten ja autisminkirjon henkilöiden asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan hankintoihin liittyvien periaatteiden määrittäminen.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutar att inrätta en förskolegrupp för barn med förlängd läroplikt som studerar enligt verksamhetsområde i Toppans förskola. Dessutom beslutar sektionen t.ex. att godkänna en ändring i timfördelningen så att A1-språket från och med 1.8.2018 undervisas en årsveckotimme i årskurs ett, och två årsveckotimmar i årskurs två.

Kaupunginvaltuustossa on luvassa kyselytunti: yleensä kaksi valtuutettujen esiin nostamaa ajankohtaista kysymystä, jotka selviävät vasta kokouksen alussa.

Kokouksen seuraamiseen osoitteessa www.helsinkikanava.fi kannattaa varata popcornit, sillä valtuustossa käydään myös lähetekeskustelu talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Lähetekeskustelu antaa mahdollisuuden puhua oikeastaan mistä hyvänsä, joten ilta on perinteisesti pitkä. Talousarvioraami sekä talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019─2021 laatimisohjeet on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa toukokuussa 2018. Talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019─2021 julkaistaan pormestarin ehdotuksena lokakuussa 2018 ja tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2018.

Aurinkoista alkavaa viikkoa!

 

Ota kantaa