Vahvempi kaupunkipolitiikka laskisi asumiskustannuksia

Blogi

Asumisen lähes sietämätön kalleus on talouden kasvun pullonkaula ja kaupunkilaisen arjen kipeimpiä kysymyksiä. Tarvitsemme ripeitä toimia jarruttamaan asumisen kustannusten kasvua. Meillä ei ole varaa toistaa Tukholman virheitä. Tukholmassa asuntojen hinnat ovat tuplaantuneet eli kasvaneet 100 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2015.

Suomi kulkee kaupungistumisessa Ruotsia noin 10-15 vuotta jäljessä. Meillä on mahdollisuus ottaa oppia Ruotsin virheistä. Maassamme on huutava tarve nykyistä vahvemmalle ja monimuotoisemmalle kaupunki- ja metropolipolitiikalla. Niin valtion kuin kaupunkien on terästäydyttävä. Nousevien asumiskustannusten hillintään tarvitaan valtiota vahvasti mukaan. Samoin erityisesti Helsingin on kirittävä toimiaan, joilla asuntotuotantoon saadaan lisävauhtia.

Jo nyt on nähtävissä, että pieniin ja osin keskipalkkaisiinkaan palvelualojen ammatteihin ei tahdo saada työntekijöitä metropolialueella. Tutkimuksien mukaan asumismenot ovat ylisuuret jo lähes kolmanneksella suomalaisista. Asuntotuotannon kiihdyttäminen ja tiiviimpi kaupunkirakentaminen hyvien joukkoliikenteen yhteyksien varteen poistaisi kasvun suurimman pullonkaulan.

Ainoa tehokas keino vaikuttaa yleisesti korkeisiin asumiskustannuksiin on lisätä asuntojen tarjontaa. Millään muilla asuntopoliittisilla tempuilla ei korjata perusongelmaa. Tavallisten palkansaajien ja eläkeläisten korkeita asumiskustannuksia ei ratkaista tuetulla ”kohtuuhintaisella” asuntotuotannolla.

Vastuuministeri Kimmo Tiilikaisen on myös kirittävä tahtiaan. On vakava tosia-asia, että rakentamiseen liittyvät säädökset ja normit ovat Suomessa edelleen verrattain tiukkoja. Norminpurku talkoita on syytä vauhdittaa niin valtakunnan kuin kaupunkien tasolla.

Sujuva kaavoitus on edellytys toimivalle asuntotuotannolle. Viisasta olisi ottaa käyttöön ns. rullaava kaavoitus, jossa eri tason kaavoja valmistellaan limittäin. Näin kaupunkia voitaisiin rakentaa joustavasti. Valtion tehtävänä on tukea ja luoda kannustimia asuntotuotannon vauhdittamiseksi.

Kaupungeilla tulee olla yhtälailla kannustimet alueensa asuntotuotannon kirittämiseksi. Kaupunkien asuntopula ja riittämätön kohtuuhintaisten asuntojen kaavoittaminen sekä rakentaminen näkyvät kaupungeissa myös kasvavina asumistuen kustannuksina.

Kasvu vaatii merkittäviä panostuksia uusiin kouluihin, päiväkoteihin sekä infraan. Uusien asukkaiden palveluiden ja kestävien liikkumisratkaisujen järjestämisen kustannukset voivat hillitä kuntien kaavoitushaluja, mikä johtaa riittämättömään asuntotuotantoon ja korkeisiin asumiskustannuksiin.

Vahvistetut asuntopoliittiset toimet ovat koko maan talouskasvun ja kaupunkilaisten toimivan arjen elinehto. Hallituksen on ryhdyttävä ripeästi toimiin kaupunkipolitiikan täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Yksi askel on antaa eduskunnalle kaupunki- ja metropolipoliittinen selonteko. Selonteko on keino läpivalaista metropolialueen sekä suurimpien kaupunkien merkitys ja koota yhteen kaupunkipoliittiset toimet sekä niihin liittyvät ratkaisuesitykset. Selonteon ytimenä on oltava esitykset kaupunkien kasvun rahoitukseen liittyvät kysymykset. Kaupunkipolitiikkaa on tehtävä ihmisten näkökulmasta. Kaupungin on oltava hyvä paikka asua ja elää kaiken ikäisille.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

 

 

Ota kantaa