Helsingin kuntapolitiikan viikko 13/2018

Blogi

Kaupunginhallituksessa käsitellään lausuntoa maakunta- ja sote-uudistuksesta ja käydään lähetekeskustelu vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään lausuntoa suomalaisen yo-tutkinnon järjestämisestä englannin kielellä sekä päätetään viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksusta yli 4 tunnin varhaiskasvatuksen osalta. Kaupunginvaltuuston kokous peruutettiin tältä viikolta käsiteltävien asioiden vähäisen määrän vuoksi. Päätösasiakirjojen julkaisussa on valitettavasti ollut tällä viikolla tekninen ongelma, minkä vuoksi osa linkeistä löytyvistä asiakirjoista on pdf-tiedostoina.

 

Maanantai 26.3. 

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

 

Tiistai 27.3. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Perjantai 23.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta, jota käsiteltiin jo aamukoulussa. Kaupunginhallituksen on määrä esittää kaupunginvaltuustolle lausuntoa, jonka mukaan eduskunnan käsiteltävänä olevaa maakunta- ja sote-uudistusta ei tule hyväksyä. Olen samaa mieltä. Kasvatuksen ja koulutuksen osalta olen huolissani siitä, mitä tapahtuu kouluterveydenhuollolle ja esim. perhepalveluille ja lastensuojelulle, joiden pitäisi mieluumminkin olla lähempänä kouluja, joissa lapset ja nuoretkin ovat, kuin kauempana asiakkaista.

Kokouksessa käydään myös lähetekeskustelua vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelusta. Isompi julkinen keskustelu käydään kaupunginvaltuustossa 11.4.

Käsiteltävänä on myös nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä. Asia jäänee pöydälle. Päätösehdotuksen mukaan asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus olisi 30 km/h koko kaupungissa ja moottoriväylien nopeusrajoitus 60-80 km/h. Ehdotuksesta äänesteltiin jo kaupunkiympäristölautakunnassa.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa kuullaan MetropoliLab Oy:n ja HSY:n ajankohtaiskatsaukset.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään lausuntoa suomalaisen yo-tutkinnon järjestämisestä englannin kielellä. Asiaa on selvitetty nimenomaan Helsingin kaupungin toivomuksesta. Annamme siis toki myönteisen lausunnon ja toteamme muun muassa, että englanninkielisellä yo-tutkinnolla olisi edellytykset vahvistaa yo-tutkinnon asemaa kansainvälisestikin.

Käsittelyssä oli myös viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksu yli 4 tunnin varhaiskasvatuksen osalta. Maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi tulevasta hoidosta maksetaan 20 % kokoaikaisesta maksusta, jos varhaiskasvatusta on päivässä 4-5 tuntia. Maksun määräytymisen periaatteet ovat samat kuin tällä hetkellä esiopetuksen osalta. Yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle korvataan 160 euron kuukausikorvaus neljän tunnin maksuttoman hoitopäivän osalta.

Lautakunta vahvistaa myös koulutilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksut.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään lausuntoa Helen Oy:n Tattarisuolle suunnitteleman lämpökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka jäi viimeksi pöydälle. Aihe on kuumentanut kovasti alueen asukkaita.

Asemakaavoja muutetaan Postipuiston (Metsäläntie 2-4), Hattelmalantie 2:n, Uimarannantie 8:n, Vattuniemenkuja 4:n, Hakaniemen hotellin ja Vuosaarentie 10:n osalta. Postipuistossa asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 5 700 asukkaalle entisen Maaliikennekeskuksen alueelle. Kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee toimialansa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelta 2017 ja antaa mm. lausuntoja valtuustoaloitteista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee niin ikään toimialansa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta edellisvuodelta, minkä lisäksi esityslistalla on oikaisuvaatimuksia ja lausuntoja valtuutettujen aloitteista ja toivomusponsista.

Hyvää viikonloppua!

 

 

Ota kantaa