Kokoomuksen Sarkomaa: Kaupunkipolitiikan terävöittäminen laskisi asumiskustannuksia

Blogi

Tiedote 21.3.2018

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja Sari Sarkomaa kannustaa hallitusta tekemään rohkeaa kaupunki- ja metropolipolitiikkaa. Nousevien asumiskustannusten hillintään tarvitaan myös valtiota mukaan.

– Helsingin ja Suomen muiden nopeasti kasvavien kaupunkien kehitystä jarruttaa asumisen korkea hinta. Jo nyt on nähtävissä, että pieniin ja osin keskipalkkaisiinkaan palvelualojen ammatteihin ei tahdo saada työntekijöitä metropolialueella. Asumisen korkea hinta on myös kaupunkilaisten arjen kipeimpiä ongelmia. Hypon tutkimuksen mukaan asumismenot ovat ylisuuret jo lähes kolmanneksella suomalaisista, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaa perää vauhtia asuntopoliittisiin toimiin, joilla jarrutettaisiin lähes sietämättömän korkeiksi nousseita asumisen kustannuksia. Asuntotuotannon kiihdyttäminen ja tiiviimpi kaupunkirakentaminen hyvien joukkoliikenteen yhteyksien varteen poistaisi kasvun suurimman pullonkaulan.

– Ainoa tehokas keino vaikuttaa yleisesti korkeisiin asumiskustannuksiin on lisätä tarjontaa. Millään muilla asuntopoliittisilla tempuilla ei korjata perusongelmaa! Tavallisten palkansaajien ja eläkeläisten korkeita asumiskustannuksia ei ratkaista tuetulla ”kohtuuhintaisella” asuntotuotannolla, Sarkomaa painottaa.

Sarkomaa kirittää asumisen kustannuksia nostavien normien ja säännösten purkua ja kaavoituksen sujuvoittamista. Myös toimistojen muuttamisen helpottaminen asumiskäyttöön yksi keino. Nämä toimet ovat koko maan talouskasvun ja kaupunkilaisten toimivan arjen elinehto.

– Kaupunkien kasvun vaatimista resursseista on myös huolehdittava. Kasvu vaatii merkittäviä panostuksia uusiin kouluihin, päiväkoteihin sekä infraan. Uusien asukkaiden palveluiden ja kestävien liikkumisratkaisujen järjestämisen kustannukset voivat hillitä kuntien kaavoitushaluja, mikä johtaa riittämättömään asuntotuotantoon ja korkeisiin asumiskustannuksiin. Toistan vaateeni kaupunki- ja metropoliittisesta selonteosta. Selonteon ytimenä on oltava esitykset kaupunkien kasvun rahoitukseen, Sarkomaa vaatii.

Lisätiedot:

Sari Sarkomaa, p. 050 5113033

Ota kantaa