Kokoomuksen Sarkomaa: Kaupunkien huoliin on vastattava 

Blogi

Tiedote 17.3.

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa toistaa esittämänsä vaateen siitä, että hallituksen on täysin välttämätöntä tuoda eduskunnalle kaupunki- ja metropoliittinen selonteko. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä on kaupunkeihin liittyen noussut esille monia kysymyksiä, joihin on saatava ratkaisut.

”Selonteko on välttämätön, sillä sen avulla voidaan kootusti läpivalaista historiallisen suuren sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kaupunkeihin sekä selkeyttää maakuntien ja kaupunkien roolit. Selonteossa on nostettava esille metropolialueen ja suurimpien kaupunkien merkitys kansantaloudellemme. Se on myös keino valaa rohkeutta hallitukselle panostaa entistä vahvemmin pääkaupunkiseutuun Suomen kasvun ja hyvinvoinnin veturina”, Sarkomaa toteaa.

”Sote- ja maakuntauudistuksen rinnalle tarvitaan vahvistuvaa ja modernia kaupunkipolitiikkaa. Helsinki-Uusimaa metropolimaakunnan erityishaasteita on ratkottava tarvittaessa erillisratkaisuina yhdessä kaupunkien kanssa”, Sarkomaa jatkaa.

Sarkomaan mukaan on täysin välttämätöntä, että Helsinki ja Uudenmaan kunnat laajasti ovat yhdessä tulevissa valinnanvapauspiloteissa mukana.  Pilotti on mahdollisuus kehittää metropolialueelle sopivat toimintatavat. Erityisen tervetullutta helsinkiläisille on peruspalveluiden vahvistaminen ja sujuva hoitoon pääsy. Uudenmaan voimavarat on siirtymäaikanakin väestöperusteisesti turvattava. Maakuntien erikokoisuus ja erilaisuus on Sarkomaan mukaan tunnistettava ja tunnustettava.

”Eduskuntakäsittelyssä on varmistettava, ettei maakuntien erikokoisuus ja määrä jarruta uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Uudistuksessa sote-järjestäjien määrä laskee roimasti noin 190:stä 18:aan. Silti ei ole helppo purematta niellä kantokyvyltään eri mittaisten maakuntien mallia ja esitettyä määrää. Se ei ole sote-palveluiden kannalta ideaali. Määrä ei ole kiveen hakattu ja lakiin onkin Kokoomuksen vaateesta kirjattu perälautapykälä. Prosessi yhdistymisestä toiseen maakuntaan alkaa automaattisesti, jos maakunnan kantokyky ei riitä. Se on mittava kannuste maakunnille tehdä parhaansa. Kannuste, jota nykymallissa ei ole”, Sarkomaa tarkentaa.

”Helsinkiläisille veronmaksajille on suureksi eduksi myös se, että terveys- ja sosiaalipalvelut hoidetaan tehokkaasti ja hyvin kaikkialla Suomessa. Tukholma ja Kööpenhamina menestyvät kaupunkeina, vaikka eivät itse palveluista vastaa, sillä terveyspalvelut ovat uudistusten myötä säädetty leveämpien hartioiden kannettavaksi. Aivan kuten Suomessa on nyt tarkoitus tehdä”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

 

Ota kantaa