Helsingin kuntapolitiikan viikko 12/2018

Blogi

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen, jossa tilikauden tulos on 483 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen aamukoulussa käsitellään sote- ja maakuntauudistusta. Elinkeinojaostossa käsitellään Tallinna-tunnelin esiselvitystä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa päätetään suomenkielisen lisäopetuksen (ns. kymppiluokat) järjestämisestä.

 

Maanantai 19.3. 

Kaupunginhallitus

Elinkeinojaosto

Tiistai 20.3. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Tarkastuslautakunta

Torstai 22.3.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Perjantai 23.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen. Vuosi 2017 oli Helsingille odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana, ja verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Siten vuosikate toteutui 359 miljoonaa euroa talousarviota parempana ja hieman edellisvuoden tasoa paremmin. Kaupungin tilikauden tulos oli 483 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tulos oli 470 miljoonaa euroa.

Terassien aukioloajoista on tehty selvitys. Aihe puhuttaa valtuustossa tasaisin väliajoin. Nykyään terassit saavat olla auki klo 22 saakka, mutta työryhmä esittää kokeilua klo 23 saakka asuinrakennusten läheisyydessä.

Määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen samoin kuin raitioliikenteen kehittämisohjelma jäivät viimeksi pöydälle, mutta eiköhän niiden kanssa päästä nyt eteenpäin.

Kaupunginhallitus kokoontuu torstaiaamuna myös aamukouluun, jossa on tällä kertaa käsiteltävänä sote- ja maakuntauudistus.

Elinkeinojaostossa käsitellään Tallinna-tunnelin esiselvityksen tuloksia. Tunnelin kustannuksiksi on laskettu 13,8–20 miljardia euroa. Selvityshanke lähtee oletuksesta, että henkilöjunat kulkevat ruuhka-aikaan 20 minuutin välein 200 kilometrin tuntinopeudella. Rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2025 ja tunneli valmistuisi 2040. Elinkeinojaosto merkitsee katsauksen tiedoksi eikä tee vielä päätöstä mahdollisesta rakentamisesta.

Erittäin mielenkiintoinen on myös katsaus ydinkeskustassa suunnitteilla olevista hankkeista: Oodi, Amos Rex, Hakaniemen hankkeet ja monet muut.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa päätetään suomenkielisen lisäopetuksen (ns. kymppiluokat) järjestämisestä ensi lukuvuonna. Pasilan, Käpylän ja Myllypuron peruskouluun tulee kuhunkin 1 ryhmä ja Stadin ammattiopistoon 3 ryhmää.

Jaosto päättää myös esiopetuspaikoista ensi lukuvuodeksi. Esiopetusta järjestetään, jos kyseiseen paikkaan on hakenut vähintään 13 lasta. Yksityiseltä palveluntuottajalta hankitussa esiopetuksessa lasten vähimmäismäärä on 7.

Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan viimeksi pöydälle jääneen Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaavan käsittelyä. Hieno hanke! Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti ja osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla. Asemakaavaehdotus perustuu laajemmalle Vallilan pohjoisosan alueelle tehtyyn kokonaistarkasteluun, jonka tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja parantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana.

Kaarelassa muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee rakentamattomaksi jäänyttä, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta, joka muutetaan asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi ensisijaisesti vanhusten asuntoja ja palvelukeskusta varten lähelle hyviä palveluja ja liikenneyhteyksiä.

Helen Oy:n Tattarisuolle suunnittelema lämpökeskus on herättänyt huolta alueen asukkaista. Lautakunta antaa lausunnon sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Tarkastuslautakunta tekee kaupunginvaltuustolle esityksen tarkastusjohtajan valinnasta.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

Ota kantaa