Helsingin kuntapolitiikan viikko 11/2018

Blogi

Kaupunginhallitus myöntää 5 milj euroa nuorten syrjäytymiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Kaupunkiympäristölautakunnassa Koivusaareen kaavailtava Ikea-tavaratalo ja hotelli sekä Märskyn urheilukampuksen asemakaava. Sote-lautakunnassa Kallion perhekeskus.

 

Maanantai 12.3. 

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 13.3. 

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Keskiviikko 14.3.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 15.3.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi, jota varten annetaan enintään 80 000 euron määräraha loppuvuodelle ja 252 000 euroa koko valtuustokaudelle.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään myös 5 miljoonan euron erillismäärärahan myöntämistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen lautakuntien esitysten pohjalta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on tehnyt esityksen 2 miljoonan euron, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1 miljoonan euron ja sote-toimiala 2 miljoonan euron osalta.

Raitioliikenteen kehittämisohjelma on edennyt kaupunginhallitukseen. Raitioliikenne toimii Helsingin kantakaupungin joukkoliikenteen runkona. Vuonna 2016 raitioliikenteessä oli 60,2 milj. matkustajaa (kasvua edellisvuodesta melkein 4 miljoonaa), 10 linjaa ja 127 vaunua (vähennystä edelliseen vuoteen 13). Raitioliikenteen tuotantokustannukset vuonna 2017 olivat 0,39 euroa/matkustajakilometri, mikä on enemmän kuin muulla raideliikenteellä (juna 0,14 euroa/matk.km, metro 0,08 euroa/matk.km) ja bussilla (0,31 euroa/matk.km Helsingin sisäisen bussiliikenteen osalta). Nykyisen raitioliikenteen ongelmiksi on tunnistettu mm. alhainen keskinopeus ja ajoaikojen hajonta. Keskeisimpiä syitä ovat heikosti toimivat liikennevaloetuudet ja puutteellinen erottelu ajoneuvoliikenteestä. Ongelmat heikentävät raitioliikenteen palvelutasoa ja kasvattavat liikennöintikustannuksia, ja näihin pyritään löytämään ratkaisu kehittämisohjelmassa.

Kaupunkistrategian mittarit jäivät pöydälle kahdeksi viikoksi, ja nyt ovat kaikki ryhmät saaneet sanoa mielipiteensä mittareista. Mittareita on hurjan paljon, mutta kaikkien perustana on jokin kaupunkistrategian kohta. Esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja syrjäytymien ehkäisyn tavoitteen toteutumista mitataan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten lukumäärän, ilman opiskelupaikkaa jääneiden peruskoulun päättäneiden nuorten lukumäärän, jonkin harrastuksen omaavien lasten ja nuorten osuuden, lasten ylipainon sekä lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin erilaisten mittareiden perusteella.

Kaupunkiympäristölautakunnassa Orapihlajatien ja Paatsamatien alueella Etelä-Haagassa muutetaan asemakaavaa niin, että saadaan uusia asuntoja 600 ihmiselle.

Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava on hieno juttu! Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti ja osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla. Asemakaavaehdotus perustuu laajemmalle Vallilan pohjoisosan alueelle tehtyyn kokonaistarkasteluun, jonka tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja parantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana.

Lautakunta esittää myös alueen varaamista Lauttasaaren kupeessa olevasta Koivusaaresta Ikea-hankkeen suunnittelua varten. Hesari aiheesta jo kirjoittikin. Asia jäi viimeksi pöydälle. Tavoitteena on toteuttaa suunnitteluvarausalueelle kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, arkkitehtuuriltaan ja palvelukonseptiltaan uudenlainen IKEA-tavaratalo, johon tulisi myös muita liike- ja palvelutiloja sekä Ikean omia ja muita toimitiloja sekä – yllätyksellisesti – hotelli. Paikkahan onkin upea hotellille. Mielenkiintoinen ja varmasti ristiriitaisia tunteita herättävä hanke siis!

Käsiteltävänä on myös esitys alueen varaamisesta NCC:lle toimistohankkeiden suunnittelua varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa lausunnon kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevästä loppuraportista. Lausuntoehdotuksessa todetaan mielenkiintoisesti, että on haaste lisätä tilojen maksutonta asukaskäyttöä ja samanaikaisesti nostaa toimialan tulotasoa. Osa tiloista on jo nyt vuokrattavia ja ne ovat tärkeitä toimialan tulonmuodostukselle. Tärkeää on tietenkin myös tilojen saaminen asukkaiden käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla, joten toivottavasti hyvä ratkaisu löytyy.

Esityslistalla on myös esitys alueen varaamiseksi monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Lattiaa Liikkujille ry on tehnyt perustettavan yhtiön lukuun hakemuksen, tarkoituksena rakentaa monitoimihalli, jossa olisi telinevoimistelusali, rytmisen voimistelun sali, kolme koripallokenttää ja 3 x 3 kenttä, salibandykenttä, kolme padelkenttää, kaksi tanssisalia ja tatami. Lisäksi halliin rakennettaisiin neuvottelutiloja, varastoja, pukuhuoneita ja teknistä tilaa. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee etenkin valtuustoaloitteita ja kasaa oikaisuvaatimuksia.

Esityslistalla on myös Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Hankkeessa Kallion virastotalon terveysaseman tilat muutetaan perhekeskukseksi, kun terveysasemapalvelut siirtyvät Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Perhekeskukseen kootaan kaikki lasten, nuorten ja heidän perheidensä tarvitsemat palvelut keskitetysti samaan pisteeseen uuden toimintakonseptin mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston kokous lienee tavanomaista lyhyempi. Eniten keskustelua käytäneen Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta 19 040 000 euroon. Syynä korotukseen on se, että Kauppahallin perustukset on perusteltua vahvistaa nyt peruskorjauksen yhteydessä. Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdyissä lisätutkimuksissa todettiin, että on riski, etteivät alkuperäiset puupaalut kestä seuraavaan peruskorjaukseen saakka. Itseäni huolestuttaa tässä erityisesti se, jos lisäkustannukset siirtyvät halliyrittäjien vuokriin. Jos haluamme turvata hallikaupan Helsingissä, vuokrien pitää olla kohtuullista normaalitasoa.

Lisäksi keskusteltaneen Laajasalon Stansvikinkallion asemakaavasta. Stansvikinkallion alue sijaitsee Kruunuvuorenrannan itäosassa. Kaava-alueelle suunnitellaan alueen ominaispiirteitä, luontoa, kallioita ja korkeuseroja hyödyntäviä kerrostalokortteleita. Asuinkortteleiden keskelle jää Stansvikinkallion puisto, jota asuinkorttelit ja Stansvikinkallionkatu kiertävät kehämäisesti. Rakentamisen korkeus laskee etelään merelle päin ja itään kohti Stansvikin kartanoaluetta.

Ja kaupungissa tapahtuu muutenkin paljon:

  • Kerro ideasi merellisen Helsingin kehittämiseksi 15.3. mennessä täällä.

  • Bulevardikaupunkien Hetki suunnittelijana -työpajat pyörähtävät käyntiin maaliskuussa! Tilaisuudet ovat kahtena iltana Laiturilla (vanha linja-autoasema) ma 12.3. ja to 15.3. klo 17-19.

  • Digimiitit 14.3., 18.4. ja 8.5. klo 15-17 EduLabissa, Töysänkatu 2 D. Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan digitalisaatiosta varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisella asteella!

  • Puistolan, Heikinlaakson ja Tapulikaupungin palvelutiloja koskeva työpaja on siirretty pidettäväksi 23.4. klo 18-20 Maatullin ala-asteella, Kimnaasipolku 5

  • Helsingin työväenopistolla on hienoja yleissivistystä kohottavia ja maksuttomia luentoja maaliskuussa. Tarkemmat tiedot täältä.

Hyvää viikonloppua!

 

 

Ota kantaa