Sote –uudistuksesta 3.3.2018

Blogi

Olen ollut kaupunginvaltuutettu terveyslautakunnan ja sittemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen yhteensä jo n. 9 vuotta. Olen myös tehnyt työurani sosiaali- ja terveyspalveluissa. Taustaani ja luottamustehtäviini liittyen olen tavannut kaupunkilaisia erilaisissa tilaisuuksissa säännöllisesti ja kuunnellut heidän näkemyksiään. Yksi yleisistä valituksenaiheista on ollut sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin vaikeus tai pitkät odotusajat.

Olen toiveikkaana odottanut sote-uudistusta (=sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta), jotta myös ihmiset, joilla ei ole työterveyshuoltoa tai mahdollisuutta yksityisen lääkäriaseman palveluihin, saisivat tarvitsemiaan palveluja kohtuuajassa. Olen lisäksi odottanut, että ehdotettuun valinnanvapauteen kuuluva julkisten ja yksityisten toimijoiden rinnakkainen (kilpaileva) toiminta muuttaisi näkökulmaa sosiaali- ja terveyspalveluissa entistä asiakaskeskeisemmäksi. Kun julkisten ja yksityisten toimijoiden on toimittava samoilla ehdoilla ja rahoituksella, molempien on kehitettävä palvelujaan yhtäläisesti. Tämä on syytä määritellä pitävästi.

Yllättäen viime päivinä monet näkyvät poliittiset ja muut toimijat ovat ryhtyneet moittimaan sote-uudistusta pääasiassa taloudellisin perustein. Tuntuu, ettei meidän sosiaali- ja terveyspalveluissamme olisikaan uudistamisen tarvetta. Kuitenkin jo vuosikymmenen ajan on pidetty ääntä siitä, ettei ikääntyvä yhteiskuntamme kestä taloudellisesti nykyistä pienille kuntatoimijoille pilkottua perusterveydenhuollon mallia sekä erikoissairaanhoidon vahvistunutta roolia. Sote-uudistuksen tarkoitus on ollut lieventää tulevaa väestökehityksen mukaista kustannusten nousua, ei leikata nykyisiä kustannuksia.

Ehkä sote-uudistusta on helppo moittia, jos itse saa palvelut erikoissairaanhoitoa myöten muutaman päivän odotusajoilla työterveyshuollosta tai omalla rahalla yksityisiltä lääkäriasemilta. Silloin ihmisen ei ole ehkä koskaan tarvinnut jonottaa julkisella puolella pääsyä lääkärin vastaanotolle ja lääkärin tutkimukseen tai pääsyä erikoislääkärin konsultaatioon erikoissairaanhoitoon.

Näen edelleen tärkeänä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen ja kansalaisten itsemääräämisoikeuden lisäämisen hallitusti toteutettuna. Maakuntauudistus monine erikokoisine maakuntineen on toinen kysymys.

The post Sote –uudistuksesta 3.3.2018 appeared first on Seija Muurinen.