Kokoomuksen Sarkomaa: on opettajarekisterin aika

Blogi

TIEDOTE 25.2.2018

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa peräänkuuluttaa korjausliikettä opettajia koskeviin rekisteritietoihin ja tietojen keräämiseen. Sarkomaa antaa tukensa OAJ:n ja viiden tutkimuslaitoksen ehdotukselle selvittää opettajarekisterin perustaminen. Opettajarekisteri on mittava mahdollisuus edistää opetuksen ja koulutuksemme laatua sekä tukea hyvää opettajuutta, joka on kansallisista voimavaroistamme yksi arvokkaimmista.

Sarkomaa toivoo, että opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) asettaisi selvitysmiehen selvittämään kaikkia opettajia koskevan opettajarekisterin perustamista, sen hyötyjä ja vaikuttavuutta sekä perustamisen, hallinnoinnin ja ylläpidon vaihtoehtoja ja kustannuksia. Selvityksen tulokset olisi hyvä olla käytettävissä, kun seuraavan hallituksen ohjelmasta sovitaan

Opettajarekisteri kokoaisi hajallaan olevat tiedot ja mahdollistaisi opettaja- ja täydennyskoulutustarpeen ennakoinnin. Tärkeä tavoite on varmistaa kelpoisten opettajien saatavuus ja suunnata koulutus todellisen opettajatarpeen mukaan. Esimerkiksi lastentarhanopettajista ja erityisopettajista on ollut pulaa jo pitkään. Opettajarekisteri lisää avoimuutta ja helpottaa opettajien rekrytointia.

Opettajarekisteri olisi mahdollisuus tehdä nykyistä parempaa tutkimusta oppimiseen liittyen. Suomen nuorten oppimistulokset ovat sekä kansallisten arviointien että PISA-tietojen mukaan huolestuttavalla tavalla heikentyneet jo usean vuoden ajan. Ilmiön syitä ei tunneta riittävästi, eikä niiden selvittäminen ole mahdollista nykyisen tiedonkeruun puitteissa. Ilman opetushenkilökunnan yhteen kokoavaa opettajarekisteriä luotettavat vaikutusarvioinnit opetusresurssien merkityksestä osaamisen kehittymiseen jäävät tekemättä myös tulevaisuudessa.

Opettajarekisterin selvittämistä OAJ:n kanssa yhdessä esittäneet tutkimuslaitokset ovat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Koulutuksen tutkimuslaitos KTL, Palkansaajien tutkimuslaitos PT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa
050 511 3033

 

Ota kantaa