Perhevapaauudistus – sanoista tekoihin

Blogi

Suomessa naiset ovat keskimäärin miehiä koulutetumpia. Tästä huolimatta naisten työllisyys on huomattavasti muun muassa muita pohjoismaita heikompaa. Työelämässä naisten ja äitien työmarkkina-asema on edelleen miehiä ja isiä heikompi. Siitäkin huolimatta, että puheissamme Suomi näyttäytyy monesti tasa-arvon mallimaana. 

Vanhempainrahapäivistä naiset käyttävät reilut 90 prosenttia ja kotihoidontuen saajista edelleen noin 93 prosenttia on naisia. Naisten työeläke jää keskimäärin 66 prosenttiin miesten eläkkeistä. Tähänkin yhtenä merkittävänä syynä on naisten pidemmät perhevapaat. Nykymallia perustellaan usein perheiden valinnanvapaudella. Sopii silti pohtia, onko nykyisessäkään mallissa valinnanvapaus todellista vai ohjaako päätöksiämme todellisuudessa asenteet, yhteiskunnan sukupuolittuneet rakenteet ja opittu tapa toimia. Tutkimusten mukaan jokainen isien korvamerkittyä oikeutta lisännyt uudistus on lisännyt isien käyttämiä vapaita.

Muissa pohjoismaissa pienten lasten vanhemmat ovat huomattavasti useammin vähintäänkin osa-aikaisesti töissä. Esimerkiksi Ruotsissa perheet voivat myös käyttää vanhempainvapaansa joustavammin pidemmän ajan kuluessa ja isän ja äidin on mahdollista olla vapaalla pidempään yhtä aikaa. Myös meillä työelämään olisi saatava lisää joustoja sekä osa-aikaisen työn mahdollisuuksia.

Perhevapaajärjestelmämme on monilta osin aikansa elänyt ja jäykkä järjestelmä, joka syrjii erityisesti naisia, mutta myös miehiä. Rohkeutta uudistukseen ei kaikesta tästä huolimatta tunnu löytyvän riittävästi. Erilaisia tasa-arvoisempaan vanhemmuuteen kannustavia perhevapaamalleja kyllä löytyy. Kokoomus on esittänyt oman mallinsa, jossa vanhempainrahan (3kk+3kk) lisäksi maksettava hoitoraha (6kk) voidaan jakaa vanhempien kesken perheeksi katsotulla tavalla. Etuuksien käyttämisen järjestystä ei ole esityksessä säännelty. Edun suuruus on 800 euroa kuukaudessa ja puolitettuna sen kesto riittää vuodeksi. Puolitettuna hoitoraha on 400 euroa kuukaudessa mikä on hieman enemmän kuin perustasoinen kotihoidontuki. 

Kokoomuksessa emme kuitenkaan ole ideologisesti kiinni missään tietyssä mallissa. Meille tärkeintä on uudistaa perhevapaita ennen kaikkea tasa-arvoisempaan ja naisten työllisyyttä tukevaan suuntaan. Tämän takia onkin erityisen surullista, että hallituksen käynnistämän perhevapaauudistuksen valmistelu keskeytettiin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla. Kokoomus olisi ollut valmis jatkamaan. Perhevapaauudistuksen takana on kokoomuksessa vahva tuki ja puoluekokouksen päätös. 

Uudistuksen tavoitteena on saada useampi äiti töihin ja useampi isä pitämään perhevapaata lasten kanssa kotona. Se on kaikkien etu. On vaikeaa kuvitella, miten joku voi pitää äitien työllistymistä ja isien kasvavaa oikeutta perhevapaaseen huonona asiana. Asenteet eivät muutu ilman rakenteiden muuttamista. Siksi olisikin syytä ryhtyä puheiden sijaan tekoihin.

 

Ota kantaa