Äitiyslaille tahdon

Blogi

Iloitsen lakivaliokunnan mietinnöstä, joka puoltaa hyväksyttäväksi kansalaisaloitteen mukaista äitiyslakia. Laki on ennen kaikkea lapsen aseman ja oikeuksien kannalta tärkeä. Yhtälailla turvallisuutta tuova uudistus perheille, jotka ilman lakimuutosta joutuisivat käymään raskaan perheen sisäisen adoptioprosessin.

Äitiyslaki sisältäisi säännökset siitä, että lapsen synnyttäjä on lapsen äiti ja että lapsen synnyttäneen äidin naispuolinen kumppani voidaan vahvistaa lapsen äidiksi lapsen synnyttäneen ohella silloin, kun lapsi on hankittu yhdessä hedelmöityshoidon avulla. Vanhemmuus voitaisiin tunnustaa jo ennen lapsen syntymää tapahtuvan neuvolakäynnin yhteydessä. Näin päästään raskaasta perheen sisäisestä adoptiomenettelystä ja lapsi saisi oikeuden molempiin vanhempiinsa heti syntymänsä jälkeen. Tämä on lapsen oikeusturvan kannalta välttämätö korjausliike.

Nykyisin lapsi saa oikeuden toiseen vanhempaansa vasta kun perheen sisäinen adoptio on vahvistettu. Adoptioon voi mennä useita kuukausia, jopa vuosi. Siihen asti lapsi on turvattomassa asemassa, jos toinen vanhemmista menehtyy tai vanhemmat eroavat.

Lakivaliokunta puolsi kansalaisaloitteen lakiehdotuksia muutamin muutosehdotuksin. Äitiyslaista on mitä todennäköisimmin tulossa Suomen historian toinen kansalaisaloite, joka menee läpi eduskunnassa. Kaikki suuret lapsi- ja perhejärjestöt tukevat aloitetta, koska sen nähdään olevan lapsen edun mukainen. Äitiyslain kaltainen käytäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja lukuisissa muissa Euroopan maissa kuten Maltalla ja Espanjassa.

Vilkkaana käyvässä keskustelussa on hyvä alleviivata, että laki ei estä kenenkään isyyden vahvistamista koska lakia sovelletaan ainoastaan hedelmöityshoitotilanteissa. On myös mainittava, että lakivaliokunta päätyi siihen, että naispareille voidaan antaa hedelmöityshoitoa vain sellaisilla sukusoluilla, joiden luovuttaja ei ole antanut suostumustaan isyyden vahvistamiseen. Esitys on valmisteltu huolellisesti oikeusministeriössä ja valmistelussa on otettu täysimittaisesti huomioon uuden isyyslain sisältöä.

Esitys on norminpurkutalkoissa mitä parhainta työtä. Kallis ja työteliäs adoptioprosessi korjautuu sujuvalla tunnustamisen prosessilla, joka helpottaa perheiden arkea sekä lapsen turvallista kasvua. Laki on myös tärkeä askel tiellä kohti erilaisten perheiden yhdenmukaista kohtelua.

Sari Sarkomaa

helsinkiläinen kansanedustaja ja kolmen lapsen äiti

 

 

 

 

Ota kantaa