Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Päätös perua vanhempainvapaauudistus on hirvittävä pettymys ja takaisku tasa-arvopolitiikalle – valmistelutyötä jatkettava 

Blogi

TIEDOTE 13.2.2018

Julkaisuvapaa heti

Hallituspuolueiden puheenjohtajien trion päätös perua perhevapaauudistus on mittava pettymys. Luovuttaminen perheiden pitkään odottaman uudistuksen tekemisessä ei ollut Kokoomuksen tahto. Kokoomus olisi ollut valmis jatkamaan työtä, etsimään yhdessä luovia ratkaisuja ja ponnistelemaan työllisyyden ja tasa-arvon sekä perheiden hyvän arjen puolesta.

Uudistuksen keskeytyminen on takaisku myös hallituksen työllisyystavoitteille, sekä tasa-arvo- ja perhemyönteiselle politiikalle. Kokoomukselle tärkeää oli työllisyysvaikutusten lisäksi edistää perhe-elämän tasa-arvoa, lisätä isien osuutta perhevapaista ja edesauttaa positiivista asennemuutosta perhe-elämän rooleihin liittyen.

Nykyinen vanhempainvapaajärjestelmä kohtelee eriarvoisesti erilaisia perheitä. Kokoomus haluaa modernisoida perhevapaat   vastaamaan monimuotoisten perheiden, kuten adoptio-, yksinhuoltaja- ja sateenkaariperheiden, tarpeisiin.

”Suomi tarvitsee perhevapaiden kokonaisuudistusta. Kaikki mahdolliset keinot rakenteellisen työttömyyden kitkemiseksi ja kannustinloukkujen purkamiseksi olisi nyt käytettävä. Kuten viikonloppuna totesin, hallituksen asettamat reunaehdot eivät ole mahdottomat. Tällä pohjalla olisi ollut mahdollista saada aikaan vaikutuksiltaan hyvä perhevapaauudistus”, Sarkomaa toteaa.

Perhevapaat jakautuvat Suomessa hyvin epätasaisesti äitien ja isien kesken. Naiset pitävät valtaosan perhevapaista, ja pienten lasten äitien työllisyysaste on Suomessa muita Pohjoismaita jäljessä. Tähän epäsuhtaan uudistus olisi tuonut helpotusta. Se olisi kannustanut äitejä töihin ja lisännyt varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Sarkomaa korostaa, että työelämässä tarvitaan naiset ja miehet, vanhemmuudessa isät ja äidit.

”Nyt tämä tasa-arvoteko jää seuraavan hallituksen tehtäväksi. Kokoomuksesta tämä ei ainakaan tule jäämään kiinni”, Sarkomaa summaa.

Perhevapaauudistus on kokoomukselle tärkeä tavoite. Sarkomaa pitää vähimmäisvaatimuksena sitä, että uudistuksen toteuttaminen kirjataan seuraavaan hallitusohjelmaan. Sarkomaa toistaa myös eduskuntakauden alussa tekemänsä ehdotuksen perustaa perhevapaita työstämään parlamentaarinen työryhmä, jossa myös työmarkkinajärjestöt olisivat mukana. Se on laiha lohtu mutta eteenpäin on mentävä. Hän painottaa, että kokoomus on valmis jatkamaan perheiden hyvinvoinnin, työllisyyden ja tasa-arvon linjalla. Peruuttamispäätös ei poista sitä tosiasiaa, että perhevapaajärjestelmämme tarvitsee muutosta.

Lisätietoja

Sari Sarkomaa

050 511 3033

 

Ota kantaa