Sekä työ että perhe – jokanaisen oikeus 

Blogi

Perhevapaauudistus on yksi tämän hallituksen suurimmista tasa-arvouudistuksista. Me Kokoomuksen eduskuntaryhmässä emme  missään nimessä halua pysäyttää uudistusta. Keskustan eduskuntaryhmän mukaan uudistus pitäisi jättää seuraavan hallituksen tehtäväksi. Perheministeripuolueen kannanotto perhevapaauudistuksen perumisesta on kova isku uudistusta odottaville suomalaisille perheille.

Perhemyönteistä politiikkaa olisi viedä erittäin laajaa kannatusta nauttiva uudistus maaliin. Täytyy pitää mielessä ne tärkeät syyt, jonka vuoksi koko uudistusta tehdään. Suomessa pienten lasten äitien työllisyysaste on muihin Pohjoismaihin verrattuna alhaisella tasolla ja perhevapaat jakautuvat selvästi epätasa-arvoisemmin. Meidän on kannustettava äitejä töihin ja isiä jäämään kotiin. Vanhemmuudessa tarvitaan isät ja äidit, työelämässä naiset ja miehet.

Perhevapaauudistuksessa on kyse ennen kaikkea tasa-arvosta, työllisyydestä ja perheiden sekä lasten edusta. Uudistuksen tavoitteet ovat hyvät ja saavutettavissa. Hallitus on asettanut uudistukselle selkeät reunahehdot, joiden puitteissa se voidaan toteuttaa. Hallituksella ei ole varaa kaataa näin merkittävää uudistusta.

Perhevapaiden uudistamisen lisäksi tarvitaan perhe-elämän rooleihin liittyvää asennemuutosta. Sitä ei synny, ellei tehdä aidosti uudistavaa ja tasa-arvoon ohjaavaa politiikkaa. Keskustan ja perheministerin halu viivyttää perhevapaauudistusta seuraavalle hallituskaudelle ei voi hyväksyä eikä mitenkään ymmärtää.

Kun perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) perjantaina ilmoitti perhevapaauudistuksen kaatamisesta, nousi keskusteluun hurjiakin väitteitä neuvotellun mallin vaikutuksista. On olennaista muistuttaa, ettei neuvotteluissa oltu vielä päästy siihen saakka, että pöydällä olisi ollut yksi lopullinen malli. Työn on siis vielä kesken. On totta, että hallituksen uudistukselle asettama raami on tiukka, mutta mahdottomaksi sitä ei voi väittää. Uskon, että vaikutuksiltaan hyvä malli on saavutettavissa vielä tällä hallituskaudella. Suomalaiset perheet ansaitsevat tasa-arvoa, työtä ja lapset pääsyä varhaiskasvatukseen. Tätä meidän on nyt yhdessä edistettävä, kuten hallitus syksyllä yhdessä sopi.

Perheministerin nimitystä pidin koko hallituksen sitoumuksena tehdä erityisesti perheasioissa uudistuksia. Olisi perin kummallista, jos historiallisen uudistava ja vielä perheministerin omaava hallitus peruuttaisi perhevapaauudistuksen tilanteessa, jossa uudistuksen tarve on huutava. Työn kesken jättäminen ei ole vaihtoehto.

On toivoa antavaa, että hallituspuolueista on tullut merkittäviä puheenvuoroja, jotka antavat ymmärtää halua  löytyvän jatkaa uudistustyötä. Valtiovarainministeri Petteri Orpon lupaus puolueiden puheenjohtajien trion ”perhepalaverista” on viisas ja vastuullinen tapa hakea jumissa olevalle uudistukselle loppukiriin vauhtia.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Ota kantaa