Helsingin kuntapolitiikan viikko 7/2018

Blogi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ruotii opetuksen digitalisaatio-ohjelmaa. Kaupunkiympäristölautakunta pähkii Kansalaistori-Kaisaniemen välistä jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyttä. Kaupunginvaltuusto pui aloitekasaa. Ja paljon muuta! Tutustu esityslistoihin kalenterin linkeistä. Kaavoihin liittyvät karttakuvat löytyvät suoraan tekstin linkeistä. Lopussa vielä tärkeitä tapahtumia ja päivämääriä!

Maanantai 12.2.   

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

Tiistai 13.2. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaalilautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 14.2.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 15.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Perjantai 16.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on muun muassa Pitäjänmäen Strömbergintie 4:n asemakaavan muuttaminen.  Tontin käyttötarkoitus muutetaan toimitilarakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolloin mahdollistetaan kolmen uuden asuinkerrostalon rakentaminen tontille. Tontilla olevat vanhat tehdasrakennukset, joissa toimii tällä hetkellä Kalevala Koru Oy, puretaan lukuun ottamatta ns. porttirakennusta, joka on esitetty suojeltavaksi.

Kaupunginhallitus antaa lisäksi esim. OKM:lle lausunnon ehdotuksista kielikoulutuksen kehittämiseksi ja ympäristöministeriölle lausunnon Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistuksesta sekä lausunnon luonnoksesta laiksi liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Konsernijaosto valitsee Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen puheenjohtajan Lauri Törhösen jätettyä tehtävänsä ja kuulee ajankohtaiskatsauksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteerejä. Käytin suomenkielisen jaoston päätökseen otto-oikeuttani, ja lautakunnassa asia jäi viimeksi pöydälle. Kielikylpytoiminnassa jo mukana olevien lasten huoltajat ovat esittäneet toiveen, että sisarussuhde asetettaisiin etusijalle myös silloin, kun perheen vanhempi lapsi on jo siirtynyt kouluun. Perustuslain 6 §:ssä ilmaistaan vaatimus oikeudellisesta yhdenvertaisuudesta. Toimialan lainoppineiden mukaan vanhempien toiveen toteuttaminen rajoittaisi muiden perheiden lasten mahdollisuutta sijoittua kielikylpyyn, ja olisi siten yhdenvertaisuusvaatimuksen vastainen. Se ei ole myöskään kouluikäisten lasten osalta perusteltavissa enää kuljetustarpeilla.

Lautakunnalle esitetään opetuksen digitalisaatio-ohjelma. Esityksessä arvioidaan osaamisen, toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämistä, innovatiivisia kokeiluja, oppimisympäristöjä ja digitaalisia materiaaleja, opetusta ja oppimista tukevan digitaalisen järjestelmän kehitystä sekä tietotyövälineitä opettajille ja oppijoille.

Koulujen fyysisiä oppimisympäristöjä on kehitetty siten, että ne ovat avoimia, monipuolisia, joustavia ja mahdollistavat erilaisia työskentelytapoja sekä vahvistavat yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Tämä on otettu huomioon myös uusien rakennuskohteiden ja perusparannusten suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollisuuksien mukaan. Oppimisympäristöä on laajennettu koskemaan koko kaupunkia ja jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa on uusia, joustavia oppimisen tiloja. Uuden oppimisen ja oppimisympäristön älykoulu- konseptin luominen on käynnistynyt. Oppilaskoneiksi on hankittu kannettavia tietokoneita vuosien 2016 ja 2017 aikana yhteensä 15743 kpl. Lisäksi kaikille opettajille on hankittu kannettavat tietokoneet. Koulujen ja oppilaitosten langatonta verkkoa on kehitetty, mutta tämä vaatii edelleen toimenpiteitä vuoden 2018 aikana.

Kaupunginhallituksen määrärahoista jäi viime vuonna käyttämättä 5 miljoonaa euroa, jotka vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettiin kohdistaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle annettiin 2 miljoonaa euroa, ja tiistain kokouksessa päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että tästä summasta puolet käytettäisiin kaupunkistrategian hankkeeseen, joka koskee nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemista, ja puolet inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämistä sekä erityisopetuksen kehittämistä lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Välimerenkatu 18:aan rakennettavan Art Hotel -nimisen hotellin asemakaavan muuttamista. Kaavaratkaisussa tontin maksimikerrosluku nousee seitsemästä yhdeksään. Bulevardi 14:ssä Vanhan kirkon puistoa vastapäätä Bulevardin ja Annankadun kulmauksessa ollaan muuttamassa kaavaa siten, että se mahdollistaa nykyisin liike- ja toimistokäytössä olevan rakennuksen 3.–5. kerroksen ja ullakon muuttamisen asuinkäyttöön.

Eniten huomiota herättänee Kansalaistori-Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelma. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on peräti 26 miljoonaa euroa. Helsingin päärautatieaseman pohjoispuolelle olisi tarkoitus rakentaa pyöräliikenteen ja jalankulun tunneli. Suunniteltu tunneli yhdistää kaupungin länsi- ja itäpuolelta tärkeimmät pyöräliikenteen sisääntuloväylät. Noin 220 m pitkä tunneli rakentuu Kaisaniemenpuistosta Elielinaukiolle johtavan nykyisen jalankulkutunnelin pohjoispuolelle ja yhdistyy siihen yhdyskäytävällä. Tunneli lyhentää matkaa radan puolelta toiselle noin 600 metriä.

Lisäksi käsiteltävänä on kasapäin valtuutettujen aloitteita laajalla kirjolla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lukuisista hankinnoista, jotka varmasti herättävät keskustelua. Lautakunnalle esitetään kaupunginhallituksen viime vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen sote-osuuden (2 milj euroa) käyttämistä siten, että Nuorelle helppoja uusia palveluja kokeilujen kautta -niminen hanke saa 1 336 000 euroa, Palvelut tutuiksi nuorille 140 000 euroa, Tieto ja teknologia kehittämisen tukena 464 000 euroa ja tätä kaikkea hoitavan projektipäällikön palkkaukseen 60 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa vahvistetaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet. Esityksen mukaan Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla mm. lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Toimialan avustusten vaikuttavuuteen kiinnitetään huomiota. Valtuustokauden aikana yhtenäistetään avustusjärjestelmän vaikuttavuusarviointia kokonaisuutena. Lisäksi kehitetään avustustoiminnan seurantaa, arviointia ja käytön valvontaa.

Lautakunta hyväksyy myös harrastus/liikkumisen avustuksen (900 000 euroa) myöntämisen periaatteet. Ratkottavana on myös lukuisia aikaisempien avustusten myöntämistä koskevia oikaisuvaatimuksia.

Kaupunginvaltuustossa hyväksytään Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelma. Hankkeen enimmäishinta on 19,4 miljoonaa euroa. Väestö lisääntyy voimakkaasti koko Haagan alueella seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja koulun laajentaminen on siten tarpeen peruskorjauksen lisäksi.

Käpylän länsiosan asemakaavaa ja Pukinmäen Asteritien asemakaavaa muutetaan.

Eniten keskustelua syntynee lukuisista aloitteista, jotka koskevat tällä kertaa ruotsin kielen vapaaehtoisuuteen liittyvää kokeilua, ulkomailta saapuvien tutkijoiden houkuttelemista, Vantaan Energian turveinvestointeja, vapaaehtoisuuteen perustuvaa tapaamiskalenteria valtuutetuille, tapahtuman järjestämistä Malmin lentoasemalla, esiintymislavan rakentamista Sibeliuspuistoon, kahdessa kodissa asumisen hyväksymistä oppilaaksioton perusteeksi ja liikkuvan päivystysyksikön pilotointia.

Ja muistattehan nämä tapahtumat:

  • Opistotreffit työväenopistossa lauantaina 10.2. klo 13-15 Olen itsekin paikalla kuulemassa toiveita työviksen toiminnan kehittämiseksi.

  • Digimiitit 14.2., 14.3., 18.4. ja 8.3. klo 15-17 EduLabissa, Töysänkatu 2 D. Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan digitalisaatiosta varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisella asteella! Olen itsekin paikalla 14.2.

  • Nyt on aika antaa palautetta leikkipuistojen ensi kesän toiminnan suunnitteluun täällä.

  • Koululaisille järjestetään valtavasti mielenkiintoista ohjelmaa hiihtolomaviikolla eli viikolla 8. Tarkemmat tiedot täältä

  • Helsingin työväenopistolla on hienoja yleissivistystä kohottavia ja maksuttomia luentoja helmikuun aikana. Tarkemmat tiedot täältä

Hyvää viikonloppua!

 

 

Ota kantaa