Helsingin kuntapolitiikan viikko 6/2018

Blogi

Alkavalla viikolla keskustellaan ainakin Vallilanlaakson raitiotiestä. Sibeliuspuistoon halutaan enemmän yleisö-wc:itä. Mitkä ovat Helsingin elinkeinopolitiikan painopisteet? Ja myymälöiden salaattibaarien mikrobiologinen laatu on tutkittu. Esityslistat löytyvät suoraan kalenterin linkkien alta:

Maanantai 5.2.

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 6.2.

Pelastuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

 

Torstai 8.2.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Perjantai 9.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen kokouksessa käsitellään Pukinmäen Asteritien asemakaavan muutosta. Kaava mahdollistaa täydennysrakentamisen hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien ääreen. Käpylän länsiosan asemakaavan muuttaminen jäi viimeksi pöydälle, ja siihen palataan nyt. Asemakaavan muutos koskee Länsi-Käpylän puutaloaluetta, joka sijaitsee pääradan varrella Koskelantien, Mäkelänkadun ja Louhenpuiston rajaamalla alueella. Kaavaratkaisu turvaa alueen kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilymisen sekä mahdollistaa alueen arvoihin sopivan täydennysrakentamisen.

Esityslistalla on myös runsaasti valtuutettujen aloitteita. Sininen valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen Helsingin koulujen osallistumisesta alueelliseen kielikokeiluun, jossa kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa ruotsin kielen opiskelua. En kannata aloitetta: Helsinki on kaksikielinen kaupunki, eikä olisi kaupunkistrategiankaan mukaista luopua ruotsin kielestä. Aion sen sijaan ehdottaa Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteeseensa Sibeiuspuiston palveluista saaman vastauksen palauttamista. Vastauksen mukaan Sibeliuspuistoon voitaisiin saada lisää yleisöwc:itä vasta 2020-luvun lopussa. Nyt puistossa on kaksi pönttöä ja turistit jonottavat tässä Helsingin suosituimpiin kuuluvassa kohteessa pitkiä aikoja tarpeilleen.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kuulee tilannekatsauksen Marian kampusalueesta ja merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden valmistelusta. Ehdotetut viisi painopistettä ovat kansainvälisesti houkutteleva Helsinki, tulevaisuuden vahva elinkeinopohja, omaperäinen ja menestyvä startup-kaupunki, yritysystävällinen Helsinki ja yrityksille osaavaa työvoimaa. Painopisteet sisältävät yhteensä 23 keskeistä toimenpidekokonaisuutta, joita kaupunki strategiakauden aikana toteuttaa.

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa julkisuudessakin esillä olleen Vallilanlaakson raitiotien asemakaavaluonnoksen käsittelyä. Kaavaratkaisu koskee Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskuksen korttelialueeseen rajautuvaa puiston reunaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa tärkeän poikittaisen raideyhteyden toteuttamisen Kalasataman ja Pasilan välille sekä säteittäisten runkoyhteyksien toteuttamisen.

Esityslistalla on lisäksi Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma. Lähtökohtina yleissuunnitelmassa ovat nykyiset joukkoliikenteen järjestelyt ja tiedossa olevat uudet yhteydet, kuten Kruunusillat, joka tuo raitiotieyhteyden Kalasataman alueen eteläkärjestä Nihdistä Helsingin keskustaan ja Laajasaloon. Kalasatamaan esitetään toteutettavaksi raitiotie välille Nihti – Kalasataman keskus – Vallilanlaakso – Pasila. Käsittelyssä on myös Kansalaistori–Kaisaniemi välille jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteys.

Josafatinkallioiden (Helsinginkatu) asemakaavaa ollaan muuttamassa. Kaavaratkaisu koskee pääosin puistoaluetta, joka sijaitsee Alppiharjun kaupunginosassa ja mahdollistaa maanalaisen sähköaseman rakentamisen Josafatinkallioiden alle sekä kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puutarhataiteen kannalta arvokkaan puiston suojelemisen.

Lisäksi paljon tontinvuokra-asioita ja valtuutettujen aloitteita.

Kaupungiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esityslistalla kiinnostaa ainakin myymälöiden salaattibaareissa myytävien elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu, jota on tutkittu Helsingissä 2016–2017. Näytteistä 158 (81 %) arvioitiin mikrobiologiselta laadultaan hyväksi, 20 (10 %) välttäväksi ja 17 (9 %) huonoksi. Mikäli asioit salaattibaareissa, kannattaa tutustua tähän.

Ja muuta muistettavaa:

  • Mikä Helsingin kaupunginosa tai alue sopisi parhaiten katutaiteelle? Haluatko omaan kaupunginosaasi katutaidetta? Katutaiteen pilottialueen sijainnista käynnistetään kaikille kaupunkilaisille avoin karttakysely, jossa voi esittää kiinnostusta ja ideoita alueesta. Paikkaa voi ehdottaa 18.02.2018 saakka. Lisätietoa tästä linkistä: http://kerrokartalla.hel.fi/katutaiteenpilottialue
  • Koululaisten talvilomaviikolla luvassa paljon mielenkiintoisia aktiviteetteja esim. Korkeasaaressa ja muissa kaupungin toimipaikoissa.

 

Ota kantaa