Sarkomaa: Kelan järjestämät tulkkauspalvelut siirrettävä valinnanvapauden piiriin

Blogi

TIEDOTE 20.1.2018

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja ja Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaa ehdottaa, että vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut siirrettäisiin valinnanvapauden piiriin.

”Kelan järjestämän vammaisten tulkkauspalveluun liittyvät huolet osoittavat, että hankintakilpailu istuu huonosti tämän tyyppisen palvelun kilpailuttamiseen. Mielestäni on järkevää muuttaa lakia siten, että tulkkauspalveluiden tuottajat voidaan valita rekisteröitymismenettelyllä julkisen tarjouskilpailun sijaan. Tällöin tulkkauspalvelut voisivat olla valinnanvapauden piirissä.”

”Tämä tarkoittaa sitä, että kelan asettamien kriteereiden mukaiset tulkkauspalvelun tuottajat olisivat palvelun käyttäjien itsensä valittavissa. Tästä on tullut vahva viesti ja toive tulkkipalveluiden käyttäjiltä ja järjestökentältä.”, Sarkomaa kertoo.

Tulkkauspalvelusta on tullut Kelan viimeisimmän kilpailutuksen jälkeen poikkeuksellisen paljon palautetta. Palautetta on tullut roppakaupalla eduskuntaan koko sen ajan, kun se on ollut Kelan tehtävänä vuodesta 2010. Tulkkauspalvelu on yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kannalta olennaisen tärkeä.

Sarkomaa on ehdottanut tulkkauspalveluiden siirtämistä valinnanvapauden piiriin ensimmäisen kerran 21.10.2017 Kuuloliiton liittokokouksessa puhuessaan.

Sarkomaa on kannustanut Kelaa lisäämään avoimuutta ja vauhdittamaan toimia, joissa ihmisen vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan.

”On viisasta, että kelaan tulee tulkkauspalveluihin asiakasraadit, joissa on eri asiakasjärjestöjen edustus.”, Sarkomaa päättää

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

+358 50 5113033

Ota kantaa