Helsingin kuntapolitiikan viikko 4

Blogi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta avaa kevätkautensa ja hyväksyy ammatillisen koulutuksen pd-rahan myöntämisperusteet, perustaa päiväkodin Kaisaniemeen ja päättää varhaiskasvatusmaksuista. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on huojentavia uutisia Tattarisuon yrittäjille.

Maanantai 22.1.   

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

Tiistai 23.1. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Perjantai 26.1.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Pohjois-Haagassa Ida Aalbergin tie 1:n asemakaavan muuttaminen. Asemakaavan muutos mahdollistaa Ida Aalbergin tie 1:n tontin täydentämisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyinen huonokuntoinen liike- ja yhteistilarakennus voidaan purkaa ja vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot on tarkoitus korjata vuokra-asunnoiksi.

Kaupunginhallitus myöntää myös noin 1,5 miljoonan euron suuruisen määrärahan erilaisiin hankkeisiin maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseksi. Määräraha kohdentuu niille helsinkiläisille maahanmuuttajille, joiden kotoutumisprosessia ja työmarkkina-asemaa voidaan edistää nopeilla, räätälöidyillä toimilla ja näin nopeuttaa työllistymistä. Hankkeisiin kuuluu mm. International House Helsinki -toimintamallin jatkaminen sekä Kotivanhempien suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä lastenhoitopalvelun järjestäminen, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Kaupunginhallitus jakaa lisäksi yli 800 000 euroa avustuksina erilaisille järjestöille.

Konsernijaostossa kuullaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus. Metropolia kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Yhtiön omistavat Helsinki (42 %), Espoo (27 %), Vantaa (26 %), Kirkkonummi (4 %) ja Kauniainen (1 %). Metropoliassa on 16 700 opiskelijaa.

Minut nimetään kokouksessa jäseneksi Japanin Instituutin Säätiön valtuuskuntaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää ammatillisen koulutuksen pd-rahan käyttöperiaatteista. Ammatilliselle koulutukselle jaetaan ensi kertaa positiivisen diskriminaation määrärahaa, joka on tarkoitus kohdentaa perustutkintoihin, joissa vieraskielisten opiskelijoiden ja/tai runsaasti tukea taritsevien opiskelijoiden suhteellinen osuus on suuri ja läpäisyaste alhainen.

Kaupungin tavoitteena on, että kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai painotettu opetus. Lautakunta päättää Helsingin kielilukion kielet ja kansainvälisyys -painotuksesta ja Vuosaaren lukion teknologia ja musiikki -painotuksista. 

Kaisaniemeen perustetaan uusi varhaiskasvatusyksikkö. Kyseisessä päiväkodissa on 100 paikkaa.

Lautakunta päättää myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Korkein asiakasmaksu on vuonna 2018 nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 290 euroa/kk, toisesta lapsesta 50 prosenttia tästä ja muista 20 prosenttia. Alin maksu on 27 euroa/kk.

Käsittelemme myös julkisuudessa esillä olleen Töölön ala-asteen rehtorin virkavalintaa koskevan oikaisuvaatimuksen ja valtuustoaloitteen, joka koskee Helsingin koulujen osallistumista alueelliseen kielikokeiluun, jossa toisen kotimaisen kielen opiskelu olisi vapaaehtoista. Näissä molemmissa asioissa olen esittelijän esityksen kannalla.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään toimialan tulosbudjettia ja toimintasuunnitelmaa alkaneelle vuodelle.

Patterimäessä (Pajamäki) muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisulla luodaan virkistysalueen itäosaan Pitäjänmäentien varteen tiivistä, elävää ja katupuin istutettua katuympäristöä tulevan Raide-Jokerin pysäkin välittömään läheisyyteen. Asukasmäärän lisäys on noin 900 henkilöä. Pikku-Huopalahdessa (Mannerheimintie 162) muutetaan myös asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden tehokkaamman asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentamisen nykyisen vuonna 1952 valmistuneen asuntolarakennuksen tilalle. Nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa.

Lautakunta käsittelee myös valtuustoaloitetta, joka koskee Tattarisuon yrittäjien toimintaedellytyksiä. Pisimmät vuokrasopimukset on tehty vuoteen 2034, mikä on aiheuttanut yrittäjissä epävarmuutta. Aloitevastauksessa todetaan, että koska tulevassa yleiskaavassa Tattarisuon alue on edelleen osoitettu työpaikka-alueeksi, ei alueen maanvuokrasopimusten uusimisille ole estettä. Tavoitteena on saada Tattarisuon alueelle kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi uudet vuokrausperusteet vuoden 2018 aikana. Uusilla vuokrausperusteilla olisi tavoitteena turvata alueen tehokas ja asemakaavan mukainen käyttö myös vuoden 2034 jälkeen. Lisäksi alueen vuokralaisten kanssa tullaan käymään keskusteluja, joiden tarkoituksena on löytää keinoja alueen yleisilmeen kohentamiseksi sekä vajaasti rakennettujen tonttien saamisesta tehokkaampaan käyttöön.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa avustuksia ja leiri-avustuksia.

Ja muistattehan nämä tapahtumat:

  • Ekalle luokalle kouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän välityksellä 29.1. saakka

  • Östersundomin yleiskaavaehdotus on muuttunut, nähtävänä 11.1.-9.2. Suunnitelmista keskustellaan Sakarinmäen koululla 25.1. klo 17-19.

  • Suomi ja Viro 200 – yhteinen tulevaisuus? –seminaari kaupungintalolla 27.1. klo 12-16

  • Jätkäsaari-työpaja Jätkäsaari Smart Mobility Lab 31.1.

  • Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on valmis! Infotilaisuudet ke 24.1. klo 16-18, to 25.1. klo 10-12 ja ke 31.1. klo 16-18

  • Pormestarin asukasilta Myllypurossa 1.2. klo 18.30-20.30 Myllypuron yläkoululla (Yläkivenrinne 4). Kysely käynnissä asukasillan aiheiden osalta osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/asukasiltamyllypuro

  • Työväenopiston kursseilla on vielä vapaita paikkoja. Tutki vapaita paikkoja täältä.

  • Romantikoille Love Me Do -häätapahtuma 20.-21.1. Kaapelitehtaalle ja matkakuumeesta kärsiville Matkamessut Messukeskuksessa.

  • Talviliikenne Isosaareen alkaa 20.1.

Paloheinässä pääsee hiihtämään! Hyvää viikonloppua!

 

 

Ota kantaa